S povezovanjem do uspeha

Center za mednarodno poslovanje pri GZS si aktivno prizadeva za povezovanje domačih podjetij v skupine oziroma konzorcije, saj postaja tovrstno združevanje, pa najsi gre za kadre, finance ali R & R, vse bolj pomembno za uspešen nastop ali poslovanje na tujih trgih.

Poslovni sveti in klubi

V želji po izmenjavi informacij, izkušenj in znanja ter posledično uspešnejšem prodoru domačih podjetij na tuje trge je pod okriljem GZS v zadnjih letih nastalo kar nekaj prostovoljnih poslovnih združenj:

Poslovne skupine

  • Skupina za Arabijo
  • Skupina za Afriko
  • Skupina za Turčijo