Slovensko-indijski poslovni svet

Namen društva oziroma neformalne skupine, je predvsem združevanje slovenskih podjetij pri poslovanju v Indiji. Osnovna ideja je, da so podjetja skupaj – z jasno usmeritvijo in čistimi nameni – močnejša. Trg je težaven zaradi svoje velikosti in oddaljenosti ter dajatev za uvoz izdelkov oziroma storitev. Cilji so predvsem organiziran nastop na trgu, iskanje sinergij med podjetji, prenos dobrih praks in organizacija skupnih nastopov – predvsem sejemskih.

Na redni letni skupščini društva Slovensko-indijski poslovni svet, ki je bila 14. junija 2016 v prostorih GZS v Ljubljani, je bil soglasno sprejet sklep, da v naslednjem obdobju Slovensko-indijski poslovni svet deluje kot neformalna skupina slovenskih poslovnežev, ki delujejo na indijskem trgu, znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. Udeleženci skupščine so soglasno izvolili novo predsednico poslovnega sveta, gospo Katarino Karlovšek, direktorico RTA agencije.