Slovensko – ruski poslovni svet je prostovoljno združenje slovenskih podjetij in posameznikov, ki aktivno delujejo na območju Ruske federacije.

Slovensko - ruski poslovni svet je bil ustanovljen leta 2010 ob obisku takratnega predsednika ruske vlade Vladimirja Putina v Sloveniji z namenom podpore razvoju novih skupnih projektov in oblik poslovnega sodelovanja. Njegov osnovni namen je povezovanje podjetij, ki poslujejo z Rusijo, pa tudi krepitev medsebojnih kulturnih in znanstvenih vezi ter ideje slovanstva in tradicionalnih odnosov med obema državama.


Poslanstvo
Osnovno poslanstvo Poslovnega sveta je spodbujanje sodelovanja med ruskimi in slovenskimi podjetji, pospeševanje integracije ruskih podjetij v gospodarsko in širše javno življenje Slovenije ter s tem v notranji trg EU.
Poslovni svet povezuje in spodbuja sodelovanje med člani in podpira navezovanje novih poslovnih kontaktov, informira člane o poslovnih priložnostih v Sloveniji in Rusiji, informira ciljna ruska podjetja o investicijskih priložnostih v Sloveniji in sodeluje s slovenskimi oblastmi pri vzpostavljanju stimulativnega poslovnega okolja za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med Rusijo in Slovenijo.

Vizija
Postati vodilna poslovna organizacija, ki spodbuja integracijo ruskih podjetij na trg EU in ustvarja ugodne pogoje za intenzivnejše povezovanje ruskega in EU gospodarstva.


Vrednote

Odgovornost do članov in partnerjev – tako ruskih kot slovenskih – je najvišja vrednota delovanja poslovnega sveta. Posel je lahko uspešen samo, če v njem pridobita obe strani. Poslovni svet bo spodbujal projekte, ki dosledno upoštevajo skrb za naravno okolje in izpolnjujejo načela trajnostnega razvoja. Podpiral bo transparentno poslovanje in spodbujal globalno konkurenčnost svojih članov.