Poslovne skupine

  • Skupina za Arabijo

V želji po izmenjavi informacij, izkušenj in znanja ter posledično uspešnejšem prodoru posameznih in skupin slovenskih podjetij na arabske trge se v okviru GZS sestaja skupina za Arabijo. 
Dodatne informacije: natasa.turk@gzs.si. 

  • Skupina za Afriko

Afrika je raznolika regija, kjer je dodatno znanje in izkušnje ter sodelovanje med podjetji ključen dejavnik uspeha na afriških trgih. V okviru GZS se sestaja skupina za Afriko, ki združuje podjetja, ki jih ta trg zanima in že imajo izkušnje s poslovanjem z afriškimi državami. 
Dodatne informacije: ante.milevoj@gzs.si 

  • Skupina za Turčijo

Dodatne informacije: matej.rogelj@gzs.si