Slovensko – ukrajinski poslovni svet je prostovoljno združenje slovenskih podjetij, fizičnih oseb in posameznikov, ki aktivno delujejo na območju Ukrajine.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2013. Njegov osnovni namen je povezovanje gospodarskih subjektov ter fizičnih oseb, ki poslujejo z Ukrajino oz. z gospodarskimi subjekti z območja Ukrajine. Prav tako je namen društva krepitev medsebojnih kulturnih in znanstvenih vezi ter preko ekonomsko poslovnega in kulturno znanstvenega sodelovanja krepiti idejo slovanstva in tradicionalne odnose med narodi Ukrajine in Republike Slovenije

Poslanstvo
Osnovno poslanstvo Poslovnega sveta je spodbujanje sodelovanja med ukrajinskimi in slovenskimi podjetji, pospeševanje integracije ukrajinskih podjetij v gospodarsko in širše javno življenje Slovenije ter s tem v notranji trg EU.
Poslovni svet povezuje in spodbuja sodelovanje med člani in podpira navezovanje novih poslovnih kontaktov, informira člane o poslovnih priložnostih v Sloveniji in Ukrajini, informira ciljna ukrajinska podjetja o investicijskih priložnostih v Sloveniji in sodeluje s slovenskimi oblastmi pri vzpostavljanju stimulativnega poslovnega okolja za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med Ukrajino in Slovenijo.

Vizija
Postati vodilna poslovna organizacija, ki spodbuja integracijo ukrajinskih podjetij na trg EU in ustvarja ugodne pogoje za intenzivnejše povezovanje ukrajinskega in EU gospodarstva.

Vrednote
Odgovornost do članov in partnerjev – tako ukrajinskih kot slovenskih – je najvišja vrednota delovanja poslovnega sveta. Posel je lahko uspešen samo, če v njem pridobita obe strani. Poslovni svet bo spodbujal projekte, ki dosledno upoštevajo skrb za naravno okolje in izpolnjujejo načela trajnostnega razvoja. Podpiral bo transparentno poslovanje in spodbujal globalno konkurenčnost svojih članov.

KONTAKT: Vanja Bele, E: vanja.bele@gzs.si, T: 01/58 98 113