Zapri

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Okoljske poslovne priložnosti – nudimo pomoč pri iskanju partnerjev

Ali iščete partnerje za trženje ali razvoj svojega okoljskega izdelka ali storitve v tujini? Vabimo vas, da s pomočjo mreže Enterprise Europe Network (EEN) oblikujete svojo ponudbo in jo objavite v Borzi mednarodnega poslovnega sodelovanja. Obliko ponudbe si lahko ogledate v spodnji novici, kjer vam mesečno pripravljamo izbor okoljskih izdelkov in storitev, ki so objavljene v borzi. Če se vam zdi katera od ponudb zanimiva se nam javite! Borzo uporablja 600 partnerjev mreže v Evropi, ki preko nje oblikujejo partnerstva za različna poslovna sodelovanja. Služba za varstvo okolja GZS je članica posebne sektorske skupine za okolje pri EEN mreži in ima neposreden stik s partnerji mreže, ki se osredotočajo predvsem na okoljske poslovne priložnosti. Vljudno vabljeni! http://www.een.si/bcd

Arhiv: Poslovne priložnosti za gradbena podjetja – energetska prenova javnih stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Med upravičenimi stroški so tudi stroški gradnje in nakupa opreme , kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-1069/ http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/puseps_september2016.pdf

Arhiv: JN storitve: Izvajanje obratovalnega monitoringa tehnoloških odpadnih voda v letu 2017

Podjetje TEŠ d.o.o. je objavilo javno naročilo za izvajanje obratovalnega monitoringa tehnoloških odpadnih voda v letu 2017. Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je 3. 10. 2016. http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=168181

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: RAZPISI Obzorje 2020 /področje 5. družbenega izziva

Objavljen je delovni program razpisov Obzorje 2020 na področju podnebnih ukrepov, okolja ter učinkovite rabe virov in surovin za 2017. http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-250716 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf

Arhiv: Priročnik za končne uporabnike MANJ = VEČ

GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva je, z namenom osveščanja, izdala priročnik s katerim spodbuja trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. Priročnik je razdeljen na dva tematska sklopa- odgovorna poraba in ponovna uporaba, ter voda iz pipe - in vsebuje praktične napotke kako proizvesti manj odpadkov, udejanjati ponovno uporabo, prispevati k boljši kakovosti pitne vode ter bolj odgovorno trošiti. https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleID/54360/prirocnik-za-koncne-uporabnike-manj-vec

Arhiv: ZeJN pri načrtovanju in gradnji cest

Po novem naj bi bilo zeleno javno naročanje obvezno tudi za ceste. Pobudo za to je podala GZS, kot rezultat dela partnerjev projekta ReBirth, ki se je zaključil že konec 2014. Z ZeJN gradnje cest naj bi spodbudili uporabo alternativnih materialov namesto naravnih virov. Osnutek Uredbe o ZeJN, ki je v javni razpravi, predvideva, da naj bi delež v cesto vgrajenih gradbenih proizvodov, ki temeljijo na umetnih ali recikliranih materialih, kot so jeklarske žlindre, predelani odpadki ceste, predelani gradbeni odpadki, znašal 20 % prostornine vgrajenih materialov, razen če predpis ali namen uporabe to onemogoča. O uvedbi ZeJN v prakso smo spregovorili tudi na delovnem posvetu, ki smo ga 21. septembra organizirali GZS – Služba za varstvo okolja, Združenje za svetovalni inženiring in Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=1062

Arhiv: Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN)

30. septembra se izteče javna razprava o osnutku prenovljene Uredbe o ZeJN, ki določa, za katere predmete je zeleno javno naročanje še vedno obvezno, ne določa pa več konkretnih obveznih okoljskih zahtev. Osnutek predpisa opredeljuje, katere okoljske vidike naj naročniki upoštevajo pri oddaji javnih naročil ter cilje, ki jih mora v vsakem postopku javnega naročanja za naročanje predmetov iz 4. člena prenovljene uredbe doseči naročnik. ZeJN naj bi bilo obvezno za 21 predmetov javnega naročanja. OSNUTKU https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=6781

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 18. 8. do 21. 9. 2016.