Varstvo okolja

Arhiv: Izognite se globi do 40.000 evrov

(Ne)namerno zavajanje potrošnikov z okoljskimi trditvami vas lahko drago stane. Izpostavljamo, na kaj je treba biti pozoren. Na embalaži vse pogosteje opažamo različne trditve in znake o okoljskih lastnostih izdelkov in embalaže, največkrat o priporočenem ravnanju z odpadno embalažo oziroma iztrošenim izdelkom.

Arhiv: Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev

Vlada RS je potrdila predlog sklepa Ministrstva za okolje in prostor o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev v višini 33,00 eur brez davka na dodano vrednost na uro izvajanja dimnikarskih storitev pri uporabniku.

Arhiv: Predstavitev prenovljenega zakona o varstvu okolja, ki je v javni obravnavi

Pred izidom prihodnjih okoljskih novic načrtujemo predstavitev prenovljenega zakona o varstvu okolja, ki je v javni obravnavi. Predstavitev bo predvidoma 16., 17., ali 18. avgusta. Za končni datum preverite informacije na spletnih straneh naše službe in ne pozabite se prijaviti preko e-prijavnice, ki bo tam na voljo!

Arhiv: Osnutek ZVO-2: javna obravnava do 11. septembra

MOP je v javno obravnavo predložilo osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja. Glavne novosti zakona se nanašajo na (i) reševanje problematike stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov, (ii) izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov in (iii) sanacije v preteklosti onesnaženih območij.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 22. 6. do 20. 7. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 22. 6. do 20. 7. 2017.

Arhiv: Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo končno Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije (2017), o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Arhiv: EBRD podelil Salonitu Anhovo nagrado za trajnost

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je nagradila z bronasto nagrado Salonit Anhovo za napredek pri uporabi trdnih nenevarnih odpadkov v energetski strukturi.

Arhiv: BREF dokument za industrijo barvnih kovin

Objavljena je končna verzija poročila - Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji barvnih kovin (BREF for non-ferrous metals industries).

Arhiv: Do 15. 9. podaljšana javna obravnava osnutka AN OVE 2010-2020

Arhiv: Do 15. 9. podaljšana javna obravnava osnutka AN OVE 2010-2020

Na Ministrstvu za infrastrukturo je 12. 7. potekala javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE) 2010-2020 (posodobitev 2017), na kateri je bilo predstavljeno tudi okoljsko poročilo. Na pobudo udeležencev je javna razgrnitev podaljšana do 15. septembra 2017. Do navedenega datuma sprejemajo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si pripombe in predloge na plan in okoljsko poročilo. Gradiva v digitalni obliki so dostopna na