Zapri

Članarina ZRS za leto 2018


Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) dne 10. 10. 2017 sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov za leto 2018.

1. člen

Članarina ZRS je enotna za vse člane ZRS.

 2. člen

Višina članarine

Razred

Mesečna članarina v  EUR

Letna članarina v  EUR

Enotna članarina

21,00 €

252,00 €

 

3. člen

Račun za članarino se izdaja enkrat letno.
V kolikor znesek letne članarine presega 150,00 evrov, je predvideno obročno plačevanje, in sicer v dveh oz. treh enakih obrokih.  

Zavezanci za plačilo članarine so člani GZS. Članarina GZS je sestavljena iz dveh ali treh delov:

  • del članarine za skupne naloge,
  • del članarine za dejavnost območnih zbornic ali/in
  • del članarine za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti.

Kadar člani GZS v skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS uresničujejo svoje interese v združenju oz. zbornici dejavnosti in območni zbornici, plačajo članarino za skupne naloge GZS ter članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ter članarino za območno zbornico. V kolikor so člani samo združenja oz. zbornice dejavnosti ali samo območne zbornice, plačajo članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ali za območno zbornico, v obeh primerih pa tudi članarino za skupne naloge.

Primer višine članskega prispevka člana ZRS, ki ima do 10 zaposlenih in je član ZRS in OZ:

  1.  21,00 €/mesec oz. 252,00 €/leto za dejavnost ZRS
  2.  5,00 €/mesec oz. 60,00 €/leto minimalno za skupne naloge GZS
  3.  5,00 €/mesec oz. 60,00 €/leto minimalno za območno zbornico
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    31,00 € minimalne mesečne članarine za člana GZS, ZRS in območne zbornic Sorodne povezave:

Članarina ZRS do leta 2017