Zbornica računovodskih servisov

Članarina ZRS od 2008 do 2021


Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) vsako leto sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov.

 Leto Razred Mesečna članarina v EUR Letna članarina v EUR
2021 Diferencirana članarina od 21,00 €  od 252,00 € 
2020 Diferencirana članarina od 21,00 € od 252,00 €
2019 Enotna članarina 21,00 € 252,00 € 
2018  Enotna članarina 21,00 €  252,00 € 
2017 Enotna članarina  21,00 € 252,00 € 
2015 Enotna članarina
21,00 €
252,00 €
2014 Enotna članarina
21,00 €
252,00 €
2013 Enotna članarina
21,00 € 252,00 €
2012 Enotna članarina
21,00 € 252,00 €
2011 Enotna članarina
21,00 € 252,00 €
2010 Enotna članarina
21,00 €
252,00 €
2009 Enotna članarina
21,00 €
252,00 €
2008 Enotna članarina
21,00 €
252,00 €Sorodne povezave: