Zapri

     

Go MED – Izvozne priložnosti na Mediteranu

 

Projekt Go MED, ki ga sofinancira program INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, je namenjen podpori malim in srednje velikim podjetjem (MSP) iz Slovenije in Avstrije pri internacionalizaciji na mediteranske trge v naslednjih 3 letih. Za ciljno območje so izbrane naslednje države: 

  • Francija
  • Italija
  • Španija
  • Hrvaška
  • Malta
  • Albanija
  • Grčija
  • Ciper

 

Go MED pilotni program

Za pilotni program Go MED se lahko prijavijo izvozno usmerjena mala in srednje velika podjetja iz vseh sektorjev programskega območja. V prilagojenem kvalifikacijskem programu bo 40 izbranih MSP-jev iz Slovenije in Avstrije prejelo potrebno znanje in izkušnje za aktivno uporabo izvoznega potenciala na Mediteran.

GoMED brošura.pdf

 

Go MED svetovanje in orodja za izobraževanje

Nabor orodij za izobraževanje bo zasnovan tako, da bo ustrezal potrebam slovenskih in avstrijskih podjetij za podporo pri izvozu na Mediteran. Poleg priprave izvoznega poslovnega načrta in individualnih svetovanj, bodo na voljo tudi ciljno usmerjeni mrežni dogodki in delegacije v sredozemske države. 

Z namenom dolgoročnega učinka projekta, se bodo v okviru projekta razvite podporne storitve nadgrajevale in koristile še po zaključku le-tega. 

Podjetja, ki želijo sodelovati v projektu Go MED, vabimo da si ogledajo program, ki je na voljo v obrazcu LOI – pristopna izjava za vključitev v projekt. Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Izjava o nameri sodelovanja v projektu GoMed.pdf

 

Kontakt:

Petra Arzenšek, Petra.Arzensek@gzs.si, 01 5898 156

Vodilni partner: 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia | EURASHE

Partnerji:

WKO.at das Portal der Wirtschaftskammern - Service - WKO.at       ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH - Company profile ...       Lotrič d.o.o.       Ortner Reinraumtechnik GmbH - Logo