Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014; Zagorje ob Savi 22.1. 2015

Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS (v nadaljevanju OZ) tudi letos za svoje člane organizira seminar:


Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014
v četrtek, 22.1. 2015  od 9.00 do 13.30 ure
na sedežu OZ Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi
 

Namen:
Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2014, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2015 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja DURS oziroma najnovejšo sodno prakso. 

Vsebina:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Pregled obrazca DDPO po posameznih postavkah in opredelitev davčne osnove
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
 • Rezervacije, odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2014
 • Odbitek tujega davka

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Priprava obrazca za »normirance«

Trajanje:
9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

Strokovna izvajalka: mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.,
je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji.

Kotizacija:

 • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
 • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 8.1. 2015, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest z elektronsko prijavnico spodaj.. 

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21.1. 2015. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Informacije: tel. 03 56 34 375; alenka.gracnar@gzs.si 

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.