Novice


Arhiv: Brezplačna delavnica: Kako povečati zavzetost zaposlenih?; Zagorje ob Savi, 4.2. 2014

Vabimo vas na brezplačno delavnico v izvedbi dr. Nade Zupan::

KAKO POVEČATI ZAVZETOST ZAPOSLENIH?

torek, 4. februar 2014 od 13.00  do 15.00 ure
 na Območni zbornici Zasavje,
Podvine 36, Zagorje ob Savi 

UVOD:
Zavzetost zaposlenih zaradi dokazane povezave z uspešnostjo pri delu in poslovanja podjetij pridobiva na veljavi kot eden osrednjih konceptov vodenja ljudi. S pravilnimi prijemi lahko v organizaciji vplivamo na povečevanje zavzetosti, tako da povečujemo moč vzvodov zavzetosti in odstranjujemo njene zaviralce. Na delavnici bomo najprej pozornost namenili razumevanju zavzetosti, dejavnikov, ki nanjo vplivajo in nato še prepoznavanju dobrih praks, ki zavzetost lahko povečajo. Končni namen delavnice je, da udeleženci pridobijo znanje in ideje za povečevanje zavzetosti, ki jih lahko takoj uporabijo v praksi. 

VSEBINA DELAVNICE:

  • Kaj je koncept zavzetosti in kako se razlikuje od sorodnih pojmov?
  • Kakšna je povezava med zavzetostjo zaposlenih pri delu in uspešnostjo podjetja?
  • Kako prepoznamo ali so naši zaposleni zavzeti?
  • Kaj spodbuja in kaj ubija zavzetost zaposlenih?
  • Na kakšne načine lahko razvijamo dolgoročno zavzetost zaposlenih?

KOMU JE NAMENJENA DELAVNICA:
Delavnica je namenjena vsem, ki so odgovorni za vodenje ljudi in za njihovo uspešno delo. 

PREDAVATELJICA:
Delavnico bo vodila dr. Nada Zupan, zaposlena na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot izredna profesorica na katedri za management in organizacijo. Magistrirala je leta 1990 na univerzi Cornell, ZDA, doktorirala pa leta 1999 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njeno raziskovalno in pedagoško delo pokriva strateški menedžment človeških virov, zagotavljanje uspešnosti zaposlenih (performance mangement), sisteme plač in nagrajevanja ter motivacijo. Kot predavateljica že več kot dvajset let izvaja seminarje in delavnice za udeležence iz gospodarstva in drugih organizacij, poleg tega pa je izvedla tudi številne svetovalne projekte v podjetjih, predvsem povezane z oblikovanjem kadrovske strategije ter prenovo sistemov plač in nagrajevanja. Je tudi avtorica več znanstvenih in strokovnih prispevkov, knjige Nagradite uspešne ter urednica in soavtorica knjige Menedžment človeških virov, dejavno pa sodeluje tudi v aktivnostih strokovnega združenja Slovenska kadrovska zveza.

PRIJAVE:
Prijave zbiramo do izvedbe delavnice oziroma do zasedbe mest.

Dodatne informacije: OZ Zasavje, telefon 03 56 34 375.
 
Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.