Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Vas skrbi obisk inšpektorja za delo?

Ugodnosti za člane GZS

 Popust za člane GZS
 

 Veste, katere so najpogostejše kršitve in pomanjkljivosti delodajalcev
                na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu?

Vabimo vas na seminar, ki ga bo predstavil Borut Brezovar, magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšektoratu RS za delo, ki bo

v torek, 5. novembra 2013 od 12.00 do 15.15 ure
na Območni zbornici Zasavje
Podvine 36, Zagorje ob Savi

Prihod oziroma že sama možnost prihoda inšpektorja za delo je za delodajalce, velike ali male, dokaj stresen. Pogosto se šele ob najavi delovnega inšpektorja začnemo spraševati o tem, kaj vse nam delovnopravna zakonodaja nalaga in ali izpolnjujemo vse zahteve. Obisk delovnega inšpektorja lahko pomeni tudi finančno breme, saj bo inšpektor v primeru ugotovljenih nepravilnosti mandatno kaznoval delodajalca.  

V zadnjem obdobju se je spremenila ali dogradila prav vsa zakonodaja s področja dela. Prvi je bil nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 43/11), ki je v veliki meri spremenil pogled predvsem na zdravje pri delu in delodajalcu naložil popolnoma nove obveznosti v zvezi z tem, sledili so predpisi o urejanju trga dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela Uradni list RS 21/3013) ter nov Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013).

Vsi ti predpisi nalagajo udeležencem  dela, zlasti pa delodajalcem nove dolžnosti, pa tudi nove možnosti za urejanje odnosov na tem področju. V vseh navedenih zakonih je kot nadzor države predvidena inšpekcija dela, ki na terenu v delovnih sredinah neposredno nadzira spoštovanje dosedanjih in še zlasti novih določb delovne zakonodaje.

Pri teh nadzorih inšpektorji ugotavljajo slabo poznavanje veljavne zakonodaje, še posebej pa novosti, pri čemer so najslabše razmere pri srednje velikih in zlasti najmanjših delodajalcih.

VSEBINA SEMINARJA:

 1. Mednarodne in domače pravne podlage inšpekcijskemu nadzoru
 2. Organiziranost inšpekcije dela v Republiki Sloveniji
 3. Okviri nadzora inšpektorjev za delo (delovna razmerja, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje, sociala)
 4. Pooblastila inšpektorjev dela in postopek nadzora
 5. Pravice delodajalca v inšpekcijskih postopkih
 6. Zapisnik o inšpekcijskem pregledu
 7. Različne vrste inšpekcijskih odločb in njihov namen
 8. Inšpektor dela kot prekrškovni organ
 9. Tipične kršitve in pomanjkljivosti na področju delovnih razmerij (novosti!)
 10. Tipične kršitve in pomanjkljivosti na področju varnosti in zdravja pri delu (novosti!)
 11. Dilema 1: nasvet ali kazen ob ugotovljenih napakah?
 12. Dilema 2: je inšpektor dela na delodajalčevi ali bolj na delavčevi strani?

NAMEN SEMINARJA
seznanitev udeležencev z najpomembnejšimi novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij, kot tudi z organizacijo, pooblastili in načinom dela inšpektorjev dela.

ZAKAJ se udeležiti PRAV TEGA seminarja?
Ker boste izvedeli, kaj v zvezi z novostmi preverjajo inšpektorji dela in na kakšen način to počno, kakšne so posledice pomanjkljivosti in napak v zvezi z izvajanjem zakonodaje in kako je najprimerneje postopati v primeru inšpektorjevega obiska.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vsem, ki v razmerjih dela na kakršenkoli način sodelujete, predvsem pa tistim, ki sprejemate odločitve in nosite odgovornost delodajalca v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje v praksi

 • direktorjem,
 • managerjem organizacijskih enot,
 • delovodjem,
 • kadrovskim strokovnjakom,
 • samostojnim podjetnikom, računovodjem
 • ter vsem, ki se v praksi ukvarjate z urejanjem delovnih razmerij ali vas tematika zanima.

PREDAVATELJ:
mag. Borut Brezovar,
magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Odličen poznavalec obravnavane tematike in priznan predavatelj na številnih srečanjih, delavnicah in konferencah doma in v tujini. Je avtor več kot štiridesetih objav v obliki publikacij, komentarjev in člankov s področja varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzora.

KOTIZACIJA:

 • člani GZS Območne zbornice Zasavje: 90,00 EUR + DDV na udeleženca
 • nečlani: 130,00 EUR + DDV na udeleženca.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110 + matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376. Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.

Prijave sprejemamo do 4.11. 2013, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti.

Informacije:
GZS OZ Zasavje, tel. 03 56 34 375

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.