Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Pregled aktualnih sprememb na davčnem področju v letu 2012

Območna zbornica Zasavje organizira aktualni strokovni seminar

PREGLED AKTUALNIH SPREMEMB NA DAVČNEM PODROČJU V LETU 2012 
v sredo, 7. novembra 2012 od 13.00 do 16.00 ure
na GZS OZ Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi
  

V letošnjem letu smo »dočakali« kar nekaj pomembnih sprememb na davčnem področju, ki bodo vsekakor bistveno vplivale na poslovanje in obdavčitev fizičnih in pravnih oseb že v letu 2012 in dalje.

Spremenil se je Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, odpravljen je 66.a člen ZDDV-1, zopet smo doživeli spremembe na področju plačevanja z gotovino, … in končno je sprejet ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC, ki med ostalim spreminja tudi določbe ZDoh-2 in ZDDPO-2 in »draži« študentsko delo.

Z 28.7.2012 je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, spremenila pa se je tudi Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

V kolikor z aktualnimi spremembami niste seznanjeni ali pa se vam ob navedenemu pojavljajo še kakšna vprašanja,vas vabimo na kratek, a hkrati jedrnat seminar, s pomočjo katerega boste pridobili vse potrebne informacije o novostih na davčnem področju.

IZ VSEBINE SEMINARJA:

 • sprememba olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj,
 • sprememba olajšave za investiranje,
 • sprememba 23. a člen Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 (plačevanje z gotovino),
 • odprava 66.a člena ZDDV-1 (omejitev uveljavljanja vstopnega DDV od nepravočasno plačanih obveznosti),
 • znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb (problematika akontacij),
 • sprememba davčne lestvice,
 • višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala,
 • za koliko je po novem »dražje« študentsko delo?
 • spremembe in dopolnitve Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki so pričele veljati s 7.7.2012,
 • nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih(obvezni pobot ostaja, v primerjavi s starim pa nov ZPreZP-1 »prinaša« še nov instrument zavarovanja plačil -IZVRŠNICO, uveljavlja tehnične dopolnitve »starega« ZPreZP in odpravlja omejitve plačilnih rokov).

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič
, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer , kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:

 • člani GZS: 58,33 € + 20 % DDV
 • nečlani: 90,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo. Kotizacijo je potrebno nakazati pred seminarjem na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3110 - vaša matična številka.

PRIJAVE:
Prijave zbiramo do 2. novembra 2012, do istega dne tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna.

Informacije:
GZS OZ Zasavje, tel. 03 56 34 375

V a b l j e n i !

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.