Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011, Zagorje ob Savi, 7.2. 2012

Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z Območno zbornico Zasavje, vabita na strokovni seminar   

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2011

v torek, 7. februarja 2012
od 9.00 do 13.30 ure
na OZ Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi

NAMEN:
Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili aktualna vprašanja, pomembna pri sestavljanju davčnega obračuna za leto 2011, pregledali pa bomo tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS

VSEBINA:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS 
 •  Čisti poslovni izid, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil


 2.   Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 •  Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Davčna osnova - povezanost med računovodskimi predpisi in ZDDPO-2
 • Poslovanje med povezanimi osebami, transferne cene, obresti med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2011

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Davčne olajšave za leto 2011
 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun

STROKOVNA IZVAJALKA
Maja Bohorič,
univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

KOTIZACIJA:             

 • člani GZS: 95,00 € + DDV
 • nečlani: 150,00 € + DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in pogostitev med odmorom. 
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3110 - vaša matična številka.
Pisne prijave in odjave sprejemamo do 3.2. 2012, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  

Informacije:
Telefon: 03 56 34 375

V a b l j e n i!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.