Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Okoljski predpisi v gospodarstvu in orodja za njihovo obvladovanje, Zagorje ob Savi 26.1. 2012

GZS Območna zbornica Zasavje v sodelovanju s Službo varstva okolja pri GZS
vabi na seminar

OKLJSKI PREDPISI V GOSPODARSTVU IN ORODJA ZA NJIHOVO OBVLADOVANJE
- s poudarkom na predpisih, pomembnih za Zasavje

Okoljski predpisi, pomembni za Zasavje, z obveznostmi in zahtevami, ki jih nalagajo podjetjem, z orodji za njihovo sistematično obvladovanje

četrtek, 26. januar 2012 od 10.00 do 14.30 ure
GZS Območna zbornica Zasavje,
sejna soba RCR, Podvine 36, Zagorje ob Savi

Nenehno spreminjajoči se okoljski predpisi prinašajo gospodarstvu nove obveznosti, hkrati pa tudi nove priložnosti. Za podjetja, še posebej s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in ravnanja z odpadki, so še zlasti pomembne zahteve na področju industrijskega onesnaževanja in odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti. Stanje okolja, kakovost zunanjega zraka ali voda, lahko pogojuje še dodatne obveznosti, kar se odraža v okoljevarstvenih dovoljenjih in vpliva na poslovanje podjetij.

NAMEN SEMINARJA
je seznaniti udeležence z okoljskimi predpisi, pomembnimi za Zasavje, kot so: predpisi s področja odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, vključno s komunalnimi odpadki, ki nastajajo pri teh dejavnostih in emisij v zrak v povezavi s kakovostjo zunanjega zraka (delci PM10). Posvetili se bomo še usmeritvam in zahtevam s področja energetske učinkovitosti in drugim novostim v okoljski zakonodaji.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

VSEBINA SEMINARJA

1.Ravnanje z odpadki - nova uredba o odpadkih

 • pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
 • hierarhija ravnanja z odpadki,
 • kaj so odpadki in kaj stranski proizvod,
 • kdaj odpadku preneha status odpadka,
 • odgovornost za ravnanje z odpadki,
 • razširjena odgovornost proizvajalca,
 • obveznosti povzročiteljev odpadkov,
 • obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki.

2.Obremenjenost zraka s PM10 - ukrepi za zmanjšanje emisij iz (industrijskih) virov

 • zakonodajni okvir s področja emisij v zrak in kakovosti zunanjega zraka,
 • obremenjenost zraka s PM10, s poudarkom na Zasavju,
 • ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka,
 • emisije v zrak iz srednjih in malih kurilnih naprav.

 3. Obvladovanje okolja in energije 

 • usmeritve na področju snovne in energijske učinkovitosti ter ekodesigna,
 • sistemi ravnanja z okoljem in energijo ter EMAS,
 • energetski pregledi,
 • energijske nalepke, energetske izkaznice in okoljske označbe ter
 • skladiščenje v nepremičnih rezervoarjih.

4.Vprašanja in razprava

PREDAVATELJICI
Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS
Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 • za člane GZS in OZ Zasavje 85,00 € + 20 % DDV
 • za ostale udeležence 150,00 € + 20 % DDV

Kotizacija vključuje seminarsko gradivo, pogostitev in potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3110 – vaša matična številka. Prijave sprejemamo do 24.1. 2012, do istega dne tudi odjave, v nasprotnem primeru se kotizacija zaračuna.

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.