Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca in pogodbe o zaposlitvi, Zagorje ob Savi, 21. oktober 2011

GZS Območna zbornica Zasavje v sodelovanju s Pravno službo pri GZS vabi na seminar

KOLEKTIVNE POGODBE, SPLOŠNI AKTI DELODAJALCA IN POGODBE O ZAPOSLITVI

petek, 21. oktober 2011, od 9.00 do 13.00 ure
 na Območni zbornici Zasavje,
Podvine 36, Zagorje ob Savi

Če Vas zanima, katera kolektivna pogodba Vas zavezuje in kaj je predmet splošnih aktov delodajalca in kaj predmet podjetniških kolektivnih pogodb; kako postaviti pravila ravnanja, da ne boste imeli problemov v primeru alkoholiziranosti na delovnem mestu, v primeru zlorabe bolniških staležev; kako urediti sistemizacijo delovnih mest, da bo slednja prilagodljiva potrebam na trgu; kako na tej podlagi pripraviti pogodbe o zaposlitvi in na kaj moramo paziti, ko sklepamo pogodbe o zaposlitvi, vljudno vabljeni na naš seminar.

Namen seminarja je slušatelje seznaniti, katere pravne vire morajo pri sprejemanju splošnih aktov uporabiti, kako v podjetju voditi socialni dialog, kje je meja glede vsebine podjetniške kolektivne pogodbe in splošnih aktov delodajalca, kaj je priporočljivo urediti v splošnih aktih delodajalca in na kaj je potrebno paziti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi.

VSEBINA SEMINARJA:

  1. Aktualne teme
  2. Veljavnost kolektivnih pogodb
  3. Pristojnosti sveta delavcev in sindikata
  4. Podjetniška kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca
  5. Sistemizacija delovnih mest
  6. Splošni akti
  7. Pogodba o zaposlitvi

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
Članom nadzornih svetov, direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, predstavnikom delavcev in vsem, ki vas tematika zanima.

IZVAJALKA DELAVNICE:
Nina Globočnik, univ. dipl. prav., z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Pravne službe naGospodarski zbornici Slovenije. Ima večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja iz delovno pravnega in socialnega področja.

KOTIZACIJA:

  • za člane GZS: 40 € z vključenim DDV na udeleženca
  • ostali: 100 € z vključenim DDV na udeleženca

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110+ matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376. Kotizacija mora biti poravnana pred seminarjem. Prijave zbiramo do 20.10. 2011, do istega dneva tudi odjave, v nasprotnem primeru se kotizacija zaračuna.

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.