Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: DDV v odtenkih jesenskih sprememb, Zagorje ob Savi 6.10. 2011

Območna zbornica Zasavje organizira aktualni strokovni seminar

DDV v odtenkih jesenskih sprememb

četrtek, 6. oktobra 2011 ob 9. 00 uri
GZS-Območna zbornica Zasavje,
sejna soba RCR, Podvine 36, Zagorje ob Savi

Še pred vročimi poletnimi dnevi sta bila objavljena predloga sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 in Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Predviden rok uveljavitve zakonskih sprememb je oktober 2011.S 1. julijem pa je že v uporabi nova izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 o skupnem sistemu DDV v Uniji.
Poleg sprememb bomo na seminarju obnovili že znana določila in pregledalinekaj najvidnejših in uporabnihpojasnil na področju DDV.

Predlog sprememb Zakona o davku na dodano vrednost:

 • popravki davčne osnove v primeru uvedbe stečaja, prisilne poravnave
 • spremembe – poenostavitev na področju popravkov napak za pretekla obdobja
 • avtomatizacija, oz. elektronsko oddajanje vseh zahtevkov za vračilo DDV
 • spremembe na področju prijave in odjave opravljanja prometa po 76.a členu

Predlog sprememb pravilnika o izvajanju ZDDV-1

 • spremenjeni obrazci - Priloge
 • pridobitev rabljenih vozil iz drugih držav članic in poročanje

Kaj moramo vedeti odoločilih nove IZVEDBENE UREDBE SVETA (EU)št. 282/2011

 • večja skladnost in uporaba sistema DDV
 • več preverjanj poslovnih partnerjev znotraj EU …

Pregled novejših pojasnil s področja DDV

 • kraj obdavčitev storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja..
 • transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v DDV-O obrazec

Komu je seminar namenjen:
Vsem, ki se srečujejo s problematiko davka na dodano vrednost in njegovega obračunavanja , želijo biti na tekočem z novostmi in odpraviti morebitne dileme, ki se jim porajajo v praksi.

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Zbornice računovodskih servisov, predavateljica na šoli za računovodje in knjigovodje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področju vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva in proračunske uporabnike

KOTIZACIJA

 • člani GZS OZ Zasavje 105,00 EUR + DDV
 • nečlani 150,00 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite pred seminarjem na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110 + matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376. Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.
Prijave sprejemamo do 5.10. 2011, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti.

Informacije:
GZS OZ Zasavje, tel. 03 56 34 375

V a b l j e n i !

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.