Novice


Arhiv: Delavnica: Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

AKTUALNA ZAKONODAJA!  

PLAČILNI ROKI in OBVEZNI POBOT
po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih

petek, 6. maj 2011, ob 10.00 uri,

GZS Območna zbornica Zasavje,
Podvine 36, Zagorje ob Savi16 (sejna soba RCR 2. nadstropje)

V marcu 2011 je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki določa najdaljše dovoljene plačilne roke za gospodarske subjekte in javne organe ter obvezni večstranski pobot v primeru zamude s plačilom. V povezavi z navedenim zakonom je bila sprejeta tudi novela Zakona o davku na dodano vrednost, ki določa drugačen način obračunavanja DDV, za primer, ko dolžnik krši obveznost prijave v obvezni večstranski pobot.

Novosti, ki jih prinašata zakona, naj bi zmanjšale plačilno nedisciplino.

PROGRAM DELAVNICE:

1.PREDSTAVITEV ZPreZP

 • Direktiva EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
 • Najdaljši plačilni roki v razmerju B2B in B2G
 •  Posledice zamude (zamudne obresti, pavšalno nadomestilo stroškov izterjave)
 • Očitno nepravičen pogodbeni dogovor
 • Register menic, protestiranih zaradi neplačila (prva prijava 15.4.2011)
 • Obvezni večstranski pobot
  • Prehodno obdobje
  • Roki za prijavo
  • Vsebina prijave
  • Prijava na podlagi menične obveznosti
 • Sankcije

2.PREDSTAVITEVNOVELE ZDDV-1

 • Način obračunavanja DDV po noveli

3.ODPRTA VPRAŠANJA

 • Razmerje do obligacijskega zakonika, ki je doslej urejal vprašanje zamude in sankcij za zamudo
 • Kako uveljavljati pavšalni strošek v predlogu za izvršbo?
 • Ali je mogoče plačilni rok za določiti z okvirno pogodbo oz. letno naročilnico ne da bi ga določili v posamezni izvedbeni pogodbi oz. naročilnici?
 • Ali je dopusten dogovor o obročnem odplačevanju?
 • Kako je s plačilom po začasnih situacijah?

4.VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALCA DELAVNICE:
Polona Fink in Igor Knez, Samostojna pravna svetovalca v Pravni službi GZS, ki sta sodelovala v zakonodajnem postopku sprejemanja interventne zakonodaje.

KOTIZACIJA:

 • za člane GZS: 40 € z vključenim DDV na udeleženca
 • ostali: 100 € z vključenim DDV na udeleženca

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110+ matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.