Novice


Arhiv: Seminar: Na kaj moramo biti pozorni, da bo davčna bilanca izdelana v skladu z davčno zakonodajo, 10.11.2010

Območna zbornica Zasavje organizira aktualni strokovni seminar

Na kaj moramo biti pozorni, da bo davčna bilanca izdelana 
v skladu z davčno zakonodajo
 

sreda, 10. november 2010 od 9.00 do 13.00 ure
GZS-Območna zbornica Zasavje,
sejna soba RCR, Podvine 36, Zagorje ob Savi

Znano je, da podjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB in z njim povezanim pravilnikom in uredbam, zato se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti za katere je konec leta prepozno, da bi jih odpravili oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to pa nas lahko drago stane v primeru inšpekcijskega pregleda.Zato je sedaj še pravi čas, da se seznanite z najpogostejšimi napakami, ki jih delajo davčni zavezanci pri evidentiranju svojih poslovnih dogodkov in kasneje pri sestavljanju »davčne bilance«

Vsebina seminarja:

 • Pomen SRS 21,
 • letni popis- inventura,
 • Napake povezane z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi: 
   
 1. aktiviranje osnovnega sredstva,
 2. določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),
 3. nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanjem, 
   
 • davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi – NOVOSTI 2010 !!!,  
 •  nepravilno evidentirani kratkoročno odloženi stroški,
 • Pomen odpisa terjatev za »davčno priznavanje« prevrednotenja le teh,

 • Izvzem prihodkov zaradi nepriznavanja odhodkov-evidence!!!,

 • Davčno priznani stroški dela- na kaj moramo biti pozorni ! (pogodbe o zaposlitvi),  

 • Napake povezane z uporabo Uredbe o povračilih stroškov v zvezi z delom- delo preko študentske napotnice,
 • najpogostejše napake na področju bonitet,

Seminar je namenjen vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Seminar bo vodila:
Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike.

Kotizacija

 • člani GZS: 105,00 € + 20 % DDV
 • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo med odmorom.
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3110 - vaša matična številka.

PRIJAVE:
Prijave zbiramo do 8.11. 2010, do istega dne tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna.

Informacije:
GZS OZ Zasavje, tel. 03 56 34 375

V a b l j e n i !

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.