Novice


Arhiv: Seminar: Ko vas obišče delovni inšpektor - Najpogostejše kršitve pri odpovedi delovnih razmerij z vidika inšpektorata RS za delo, 19.10.2010

Vabimo vas na strokovni seminar, ki ga bo predstavil mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo

KO VAS OBIŠČE DELOVNI INŠPEKTOR
- Najpogosteje kršitve pri odpovedi delovnih razmerij z vidika inšpektorata RS za delo

Torek, 19. oktobra 2010 od 10.00 do 13.00 ure
GZS Območna zbornica Zasavje
Podvine 36, 1410 Zagorje ob savi (sejna soba RCR, 2. nadstropje)

 VSEBINA SEMINARJA:

1. UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV NA PODROČJU NADZORA DELOVNIH RAZMERIJ:

 • Pogodba o zaposlitvi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Kakšna naj bo vsebina in oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Postopek pred odpovedjo, podano s strani delodajalca
 • Vročitev odpovedi delavcu
 • Ukrepi Inšpektorata za delo v primeru kršitev, predpisani prekrški in globe, zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Delo na domu
 • Plačilo za delo
 • Delovni čas
 • Odmori in počitki
 • Letni dopust
 • Disciplinska odgovornost
 • Varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Delo vajencev, dijakov, študentov
 • Zaposlovanje in delo tujcev
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju
 • Evidence na področju dela
 • Prijava delavcev v socialna zavarovanja, prijava sprememb med zavarovanjem
 • Zaposlovanje na črno

2. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Na vaša vprašanja bo odgovarjal mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo, ki je bil dolga leta zaposlen v gospodarstvu na različnih delovnih mestih. Od leta 1993 dalje kot glavni inšpektor RS za delo vodi in predstavlja inšpektorat, organizira in koordinira delo inšpektorjev ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpekcije.

KOTIZACIJA: 

 • člani GZS OZ Zasavje 95,00 EUR + DDV
 • nečlani GZS OZ Zasavje 140,00 EUR + DDV

  Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110 + matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
  Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.
  Prijave sprejemamo do 15.10. 2010, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti.

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.