Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Novosti in specifične vsebine okoljske zakonodaje

Območna zbornica Zasavje v sodelovanju s Službo varstva okolja GZS vabi na strokovni seminar

NOVOSTI IN SPECIFIČNE VSEBINE OKOLJSKE ZAKONODAJE
ponedeljek, 24. maja 2010 od 10.00 do 14.00 ure
GZS-Območna zbornica Zasavje,
sejna soba RCR, Podvine 36, Zagorje ob Savi

Komu je seminar namenjen:

  • povzročiteljem odpadkov, zlasti izrabljenih gum in odpadne embalaže,
  • upravljavcem nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo (oprema, ki se uporablja v proizvodni in storitveni dejavnosti ali pa za hlajenje poslovnih prostorov),
  • zavezancem za plačilo okoljskih dajatev.

PROGRAM SEMINARJA

1.Ravnanje z odpadki -ravnanje z izrabljenimi gumami in druge novosti na področju zakonodaje o odpadkih
Spregovorili bomo o zahtevah, ki jih je uvedla v letu 2009 sprejeta uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, vsebini direktive o odpadkih, ki jo bomo prenesli v slovenski pravni red še v letošnjem letu, stanju na področju ravnanja z odpadno embalažo in s tem povezanimi aktivnostmi MOP in GZS ter o vaših izkušnjah in pobudah iz prakse na področju odpadkov.

2.Kdo so upravljavci nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke in kakšne so njihove obveznosti?
Pojasnili bomo, kakšne so obveznosti upravljavcev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo - opreme, ki vsebuje ozonu škodljiva hladiva ali fluorirane toplogredne pline, kako ravnati z zajetimi odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi oziroma fluoriranimi toplogrednimi plini in kakšne novosti nam s 1. januarjem 2010 prinaša Uredba (ES) št. 1005/2009 v zvezi z uporabo HCFC (npr. R22) za servisiranje obstoječe opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Kakšna so pravila ravnanja z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne in kako se zahteve iz uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih dopolnjujejo s predpisi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo?

3.Zakaj spremembe na področju okoljskih dajatev?
Decembra 2009 je bila sprejeta nova uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, konec februarja 2010 pa so že bile sprejete določene spremembe in dopolnitve. Seznanili vas bomo z razlogi za te spremembe in s stališči GZS-gospodarstva do sprejetih rešitev. Manjše spremembe so bile sprejete še na področju mazalnih olj in embalaže, spremembe pa so predvidene tudi na področju okoljske dajatve za odlaganje odpadkov. Okoljske dajatve se plačujejo tudi na proizvode, ki po preteku življenjske dobe postanejo odpadek (embalaža, električna in elektronska oprema, baterije, gume...). Kakšen je namen okoljskih dajatev? Z vami želimo izmenjati izkušnje pri izvajanju teh zahtev.

IZVAJALKA
Seminar bo vodila Janja Leban, Služba za varstvo okolja GZS.

 KOTIZACIJA

  • člani GZS OZ Zasavje 80,00 EUR + DDV
  • nečlani 135,00 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110 + matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 
Prijave sprejemamo do 21.5. 2010, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti.

Informacije:
GZS OZ Zasavje, tel. 03 56 34 375

V a b l j e n i !

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.