Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo – Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo – Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
 

Vlada RS je na seji 25. 7. 2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na tem območju v obdobju 2013-2018. Z ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 milijonov evrov, želi prispevati k razvoju gospodarstva in podjetij na tem območju in zmanjšati razvojne ovire. Operativna cilja sta zmanjšanje zaostanka v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, zagon novih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje prometne in gospodarske infrastrukture).

Program sestavlja sedem ukrepov:
- program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore
- povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
- davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje
- spodbude za trajnostni razvoj podeželja
- prometna infrastruktura
- energetska infrastruktura
- seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja na občine

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Regionalnim centrom za razvoj in Regionalno razvojno agencijo Posavje

Vrednost: 30.000.000 EUR
Kontakt: Staša Baloh Plahutnik
Začetek in konec operacije: 25.07.2013 do 31.12.2018

Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.