Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

  • Podatke iz letnih poročil je za leto 2010 AJPES predložilo 608 družb.
  • Zasavske družbe so tudi v letu 2010 ugotovile negativni poslovni izid, ki pa je bil še nekoliko višji kot v letu 2009 in znaša 5,2 mio €.
  • Zasavske družbe ustvarile 214 mio € neto dodane vrednosti, kar je 3 % več kot v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 31.204 €, kar je za 7 % več kot leto prej.
  • V zasavskih družbah je bilo v letu 2010 zaposlenih 4 % manj kot v letu 2009. Povprečna plača na zaposlenega je znašala 1.363 € in je bila za 6 % večja kot v letu 2009. 
  • Po prihodkih na zaposlenega je Zasavje na zadnjem mestu in znašajo 101.160 € ali kar polovico manj kot v Osrednjeslovenski regiji oziroma 62 % manj kot je slovensko povprečje.
  • Po neto dodani vrednosti je zasavska regija na osmem mestu in je v letu 2010 znašala 31.204 €, ki je v primerjavi z letom 2009 večja za 7 %.

Pregled zasavskihd družb glede na velikost:

Statistika družb po velikosti Število Priodek v € Zaposleni
mikro

561 (92,3)

133.488
(20,0)

1.728
(25,2)

male

25
(4,1)

94.627
(13,6)

1.252
(18,3)

srednje

12
(2,0)

149.740
(21,6)

993
(14,5

velike

10
(1,6)

31.945
(44,8)

2.886
(42,1)

Skupaj

608
(100 %)

693.800
(100 %)

6.858
(100 %)

Pregled družb glede na dejavnost:

Statistika po dejavnosti

Število družb

Zaposleni

Prihodek
v 1000 €

A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

1
(0,2)

1

27

B - Rudarstvo

3
(0,5)

529
(7,7)

31.859
(4,6)

C - Predelovalne dejavnosti

103
(16,9)

3.490
(50,9)

304.537
(43,9)

D - Oskrba z el. energ.,plinom in paro

8
(1,3)

309
(4,5)

57.285
(8,3)

E - Oskrba z vodo, saniranje okolja

5
(0,8)

121
(1,8)

6.778
((1,0)

F - Gradbeništvo

100
(16,4)

439
(6,4)

35.616
(5,1)

G - Trg.,vzdrž.in pop.motornih vozil

132
(21,7)

805
(11,7)

155.174
(22,4)

H - Promet in skladiščenje

24
(3,9)

111
(1,6)

1.085
(1,5)

I - Gostinstvo

18
(3,0)

52
(0,8)

2.366
(0,3)

J - Informac. in komunikac. dejavnost

25
(4,1)

85
(1,2)

9.757
(1,4)

K - Finančne in zavarov. dejavnosti

5
(0,8)

10
(0,1)

555
(0,1)

L - Poslovanje z nepremičninami

14
(2,3)

49
(0,7)

6.569
(0,9)

M - Strokov.,znan. in tehn. dejavnosti

126
(20,7)

406
(5,9)

56.499
(8,1)

N - Druge raznovstne poslovne dejavnosti

15
(2,5)

385
(5,6)

13.023
(1,9)

P - Izobraževanje

5
(0,8)

12
(0,2)

450
(0,1)

Q - Zdravstvo in socialno varstvo

12
(2,0)

34
(0,5)

2.164
(0,3)

R - Kult.,razvedr. in rekreac. dejavnosti

4
(0,7)

1

38

S - Druge dejavnosti

8
(1,3)

19
(0,3)

1,017
(0,1)

Rezultati poslovanja gospodarskih družb po občinah:

Občina Družbe Zaposleni Prihodki v €
Hrastnik

104(17,1 %)

1.492 (21,8 %)

102.399 (14,8 %)

Trbovlje

285 (46,9 %)

2.369 (34,5 %)

293.861 (42.4 %)

Zagorje ob Savi

219 (36,02 %)

2.998 (42,9 %)

297.540 (42,9 %)

Skupaj

608 (100 %)

6.858 (100 %)

693.800 (100 %)

PRIKAZ IZBRANIH STRUKTURNIH KAZALCEV PO REGIJAH ZA LETO 2010

STATISTIČNE REGIJE

Gospodarske družbe

Zaposleni

SLO = 462.649

Sredstva

SLO = 100.306.373

tisoč EUR

Čisti prihodki od prodaje

SLO = 71.323.539

tisoč EUR

Neto izid

Število

Delež v %

Delež v %

Delež v %

Delež v %

v tisoč EUR

SLOVENIJA

55.735

100

100

100

100

-256.494

Pomurska

1.579

2,8

3,5

1,9

2,4

-7.680

Podravska

6.658

11,9

13,8

8,7

10,4

-14.752

Koroška

1.059

1,9

2,5

1,3

2,0

8.297

Savinjska

5.226

9,4

12,6

16,0

10,5

-18.404

Zasavska

608

1,1

1,5

0,8

0,9

-5.240

Spodnjeposavska

1.104

2,0

2,0

2,5

2,5

44.798

Jugovzhodna Slovenija

2.297

4,1

6,0

4,4

6,8

208.184

Osrednjeslovenska

24.843

44,6

37,3

46,3

46,2

-78.720

Gorenjska

4.988

8,8

8,9

6,9

7,2

-243.217

Notranjsko-kraška

887

1,6

1,9

1,0

1,4

-6.477

Goriška

2.721

4,9

5,3

4,4

4,5

48.420

Obalno-kraška

3.765

6,8

4,6

5,8

5,3

-58.928

Poslovno poročilo je oddalo tudi 1.138 samostojnih podjetnikov, ki je zaposlovalo 730 delavcev, ustvarili so za 70.534 € prihodkov. Največ samostojnih podjetnikov je registrirano v dejavnosti trgovine, sledi pa ji dejavnost gradbeništva, obe dejavnosti zaposlujeta tudi največ delavcev.
Zasavski podjetniki so leto 2010 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom v višini 3.624.000 €, kar je za 11 % več kot predhodno leto.

Podrobnejše informacije so objavljene v priponkah spodaj :


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.