Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Zgodnji napotki pred izdelavo "davčne bilance" za leto 2015; Zagorje ob Savi, 26.11. 2015

Seminar: Zgodnji napotki pred izdelavo "DAVČNE BILANCE" za leto 2015


Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 »čaka« izdelava »davčne bilance«. Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, osvežiti ali vas zanima kaj je novega, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo skupaj s pomočjo primerov iz prakse »obdelali« obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, ob tem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri »izdelavi« le tega v praksi.

KDAJ: četrtek, 26. novembra 2015 od 9.00 do 13.00 ure

KJE: GZS OZ Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi 


IZ VSEBINE SEMINARJA:
 • pomen SRS za davčni obračun- pravilno knjiženje poslovnih dogodkov ,
 • pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca (transferne cene- višji davčni prihodki in nižji davčni  odhodki, priznana obrestna mera),
 • oblikovanje REZERVACIJ v skladu s SRS in davčni vidik- KONTROLE za več let nazaj !!!
 • OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA OS, TER NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO (AMORTIZACIJA (poslovna, davčna), koriščenje investicijskih olajšav, nepravilno razmejevanje med investicijskim  vlaganjem in stroški vzdrževanja OS,…),
 • DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V PRAKSI (najpogostejše napake, poračun le te , nova pojasnila (pametni telefon),…
 • DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI (Stroški za privatno življenje lastnikov, davčna obravnava stroškov za zagotavljanje »ugodnosti«, ki niso bonitete, vpliv stroškov za zagotavljanje bonitet na davčno osnovo),
 • vpliv stroškov reklame, reprezentance in daril na davčno osnovo,
 • »normiranci« po 1.1.2015,..
 • „Pripoznanje“ prihodkov iz naslova delne oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost,
 • popravljanje napak iz preteklih let,
 • aktualno…
IZVAJALKA SEMINARJA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike. 

KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Zasavje: 90,00 € + DDV (z vključenim DDV 109,80 €)
 • ostali: 126,00 € + DDV (z vključenim DDV 153,72 €)

Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo, pogostitev in odgovore na vaša vprašanja še en mesec po izvedbi. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3110 - vaša matična številka.  Prijave sprejemamo do 24.11. 2015 ,do istega dneva tudi morebitne odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

Vabljeni!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.