Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015, Zagorje ob Savi, 28. januar 2016

Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015

četrtek, 28. januar 2016 od 9.00 do 13.30 ure

GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi

NAMEN:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.  

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2015, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2016 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.   

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

VSEBINA:

1. Predvidene spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2 za leto 2016

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015

i. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
ii. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
iii. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
iv. Priloge k izkazom
v. Javna objava letnih poročil 

3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2015

i. Pregled obrazca po posameznih postavkah
ii. Opredelitev davčne osnove
iii. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
iv. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
v. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
vi. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
vii. Davčne olajšave za leto 2015
viii. Odbitek tujega davka 

4. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

I. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
ii. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun za normirancev

STROKOVNA IZVAJALKA:

Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne financeki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

KOTIZACIJA:
  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV) 

  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

Do vključno 14.01.2016 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave!  

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3110+ matična številka podjetja.

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.  

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 26.01.2016 oz. do zapolnitve mest, preko e-Obrazca za prijavo!


Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 26.01.2016. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Gradivo vam bomo poslali po pošti.

 Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.