Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar "Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016"; Zagorje ob Savi 19.1. 2017

Seminar "Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016"
četrtek, 19. januar 2017 od 9.00 do 13.30 ure 
GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi

 

Namen seminarja:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2016, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2017 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

 V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO. 

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Vsebina:

1.      Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016

1.1.   Novosti ZGD-1, ki se uporabljajo od 1.1.2016 dalje

1.2.   Pregled pomembnejših sprememb SRS 2016, povezanih s pripravo letnega poročila

1.3.   Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

1.4.   Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016

1.5.   Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)

1.6.   Priloge k izkazom 

1.7.   Javna objava letnih poročil

2.      Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2016

2.1.   Pregled obrazca po posameznih postavkah

2.2.   Opredelitev davčne osnove

2.3.   Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)

2.4.   Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

2.5.   Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

2.6.   Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

2.7.   Davčne olajšave za leto 2016, pokrivanje davčne izgube 

2.8.   Odbitek tujega davka

2.9.   Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1.1. 2017

3.      Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

3.1.   Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

3.2.   Problematika normirancev in pojasnila FURS

3.3.   Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

Strokovna izvajalka: 

Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Urnik:

Urnik: 9.00 – 13.30 (5 šolskih ur), en 30-minutni in en 15-minutni odmor 

9.00 – 10.30 predavanje
10.30 – 11.00 odmor
11.00 – 12.30 predavanje
12.30 – 12.45 odmor
12.45 – 13.30 predavanje

Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 22 % DDV
  • nečlani GZS: 150,00 € + 22 % DDV

Do vključno 11. 1. 2017 se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo. 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3110+ matična številka podjetja.

Informacije:

GZS OZ Zasavje, telefon 03 56 34 375

Vabljeni!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.