Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov v Zasavju

MEMORANDUM 
O VZPOSTAVITVI PARTNERSTVA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV V ZASAVJU

 

V okviru odprtja Tedna vseživljenjskega učenja, ki je potekal pod okriljem Zasavske ljudske univerze, je bil podpisan tudi Memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov v Zasavju. Pobudnica za vzpostavitev partnerstva je bila Območna zbornica Zasavje, partnerja pa sta še Zasavska ljudska univerza in Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Trbovlje. Kot predstavniki inštitucij so Memorandum podpisali, mag. Tomaž Berginc, predsednik Območne zbornice Zasavje; Tone Bezgovšek, direktor Zasavske ljudske univerze in Lijana Vidic Risti, direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Območne službe Trbovlje. 

Namen partnerstva: 

  1. zagotavljanje kompetentnega in usposobljenega kadra delodajalcem,
  2. spodbujanje izobraževanja in nudenje možnosti posameznikom za pridobivanje ali izpopolnjevanje kompetenc za izboljšanje zaposljivosti ali uspešnosti na obstoječem ali potencialnem novem delovnem mestu,
  3. nudenje podpore in usmerjanja izobraževalcem pri oblikovanju, dopolnjevanju ali nadgrajevanju programov izobraževanja, s poudarkom na izobraževanju konkurenčnih, kompetentnih in razvojno usmerjenih kadrov,
  4. spodbujanje vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja za izboljšanje kvalitete življenja in razvoja v lokalnih skupnostih,
  5.  pobude in predlogi državi za hitrejši razvoj novih  ali dopolnjevanje obstoječih programov izobraževanja,  ki bodo omogočali razvoj  kompetenc zaposlenih, ki jih gospodarstvo potrebuje in priporočila, da se sredstva za VŽU ali sofinanciranje usposabljanja usmerjajo v razvoj tistih kompetenc, ki bodo  posamezniku omogočale, da ohrani ali pridobi novo delovno mesto.

Memorandum so partnerji podpisali na novinarski konferenci, ki je potekala pred osrednjim dogodkom Tedna vseživljenjskega učenja, 12. maja 2017. 


Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.