Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Delavnici na GZS OZ Zasavje: Odgovornosti delavcev v delovnem razmerju in HRM kot partner za dostojno delo; Zagorje ob Savi, 11.9. 2018

Vabimo vas na delavnici:

ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V DELOVNEM RAZMERJU

in

HRM KOT PARTNER ZA DOSTOJNO DELO

 

KDAJ: 11. september 2018 ob 9.00

KRAJ: GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi

 

Predavata:

·         Mag. Klemen Žibret, Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

·         Maja David, Samostojna pravna svetovalka, Združenje delodajalcev Slovenije

 

Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. kot partner sodeluje v projektu »Regijsko stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)«, ki je namenjen informiranju in svetovanju deležnikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter ozaveščanju o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik dela.

V sklopu projekta in v sodelovanju z GZS Območno zbornico Zasavje, vas vabimo na brezplačni delavnici, ki se bosta odvili 11. septembra 2018:

 

»HRM kot partner za dostojno delo« (mag. Klemen Žibret)

v torek, 11. septembra 2018, od 9:00 do 10:30 ure

Sodobni izzivi poslovnega okolja in trga dela so vedno bolj kompleksni, razmere delovanja pa vedno bolj zaostrene. Na vseh trgih, tudi na trgu dela vlada neizprosna konkurenca, konkurenčnost pa postaja glavno merilo uspeha. Konkurenčne prednosti podjetja morajo temeljiti na zakonsko in družbeno sprejemljivih normah in vzorcih vedenja. Vloga upravljanja s človeškimi viri (HRM) je ob tem izjemnega pomena, saj je HRM glavni kreator sprejemljivih in včasih žal tudi nesprejemljivih praks.

Tekom delavnice bomo osvetlili glavne spremembe, ki se danes dogajajo v globalnem oz. širšem okolju delovanja podjetja. Pogledali si bomo, kako te spremembe vplivajo na sodobno upravljanje s človeškimi viri, prav tako pa bomo predstavili kadrovsko funkcijo kot vir konkurenčne prednosti podjetja. Posvetili se bomo pomembni nalogi kadrovske funkcije: ustvarjanju boljših pogojev za delo in življenje posameznikov, prav tako pa bomo predstavili sodobna orodja upravljanja s človeškimi viri.

Dodatne informacije o delavnici in prijava: www.zds.si/izobrazevanje

Prijava na delavnici je obvezna.

»Odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju« (Maja David)

v torek, 11. septembra 2018, od 10:45 do 12:15 ure

V okviru delavnice bodo predstavljene odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju po določbah Zakona o delovnih razmerjih. Predstavitev bo splošna in predstavlja zakonske določbe brez osredotočanja na posamezno dejavnost ali posameznega delodajalca. Delavec in delodajalec sta na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi dolžna spoštovati medsebojne pravice in obveznosti, tako pogodbene kot tudi zakonske. V okviru delavnice se bomo osredotočili na delavčeve obveznosti iz delovnega razmerja, ki so določene od 33. do 42. člena Zakona o delovnih razmerjih, te so obveznost opravljanja dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovne skrivnosti, prepoved konkurence.

Dodatne informacije o delavnici in prijava: www.zds.si/izobrazevanje

Prijava na delavnici je obvezna.


Vljudno vabljeni. 


Mag. Staša Baloh Plahutnik Jože Smole
Direktorica GZS OZ Zasavje Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije

 O PREDAVATELJIH

              

Mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

 

Maja David

Samostojna pravna svetovalka, Združenje delodajalcev Slovenije

Maja David, univ. dipl. pravnica s pravniškim državnim izpitom, je samostojna pravna svetovalka na Združenju delodajalcev Slovenije, ki ima izkušnje s področja delovnega in socialnega prava. Svojo karierno pot je začela v gospodarski družbi, kjer je pridobivala najrazličnejše izkušnje kot pravna svetovalka. Je soavtorica publikacije Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju - kako zaposlovati v času krize ter avtorica vzorca Pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti z uvodnimi pojasnili.

Fotogalerija





 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.