Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018

Seminar "Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018"
KDAJ: 22.1. 2019 od 9.00 do 13.30 ure
KJE: GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi

Namen seminarja
Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2018, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2019 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.
V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.
Vsebina

1.      Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018

-          Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

-          Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016

-          Priloge k izkazom

-          Javna objava letnih poročil

2.      Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2018

-          Pregled obrazca po posameznih postavkah

-          Opredelitev davčne osnove

-          Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter obresti)

-          Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

-          Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

-          Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

-          Davčne olajšave za leto 2018, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav

-          Odbitek tujega davka

-          Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2019

3.      Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

-          Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

-          Problematika normirancev in pojasnila FURS

-          Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

Strokovna izvajalka
Ksenija Prosen, direktorica računovodske družbe NUCLEUS PLUS d.o.o., ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS.
Kotizacija
  • člani GZS: 95,00 € + 22 % DDV
  • nečlani: 150,00 € + 22 % DDV

Do vključno 14. 1. 2019 se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izvedbo seminarja na poslovni račun 
Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI 56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3110 + matična številka podjetja.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest z elektronsko prijavnico. Odjave sprejemamo do 18. 1. 2019, v nasprotnem primeru zaračunamo celotno kotizacijo.

***Pomembno za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev: Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.