Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2019

Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2019

KDAJ: četrtek, 23.1. 2020
KJE: Zasavska gospodarska zbornica, Podvine 36, Zagorje ob Savi

 

Namen:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2019, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2020 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb. 

V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO. 

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Vsebina:

1.       Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2019

-          Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

-          Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016

-          Priloge k izkazom

-          Javna objava letnih poročil

 

2.       Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2019

-          Pregled obrazca po posameznih postavkah

-          Opredelitev davčne osnove

-          Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter obresti)

-          Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

-          Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

-          Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

-          Davčne olajšave za leto 2019, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav

-          Odbitek tujega davka

-          Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2020

 

3.       Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

-          Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

-          Problematika normirancev in pojasnila FURS

-          Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev


Strokovna izvajalka:

Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.,
je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija:

člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)
Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 9. 1. 2020, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo. 

Kotizacijo nakažite pred izvedbo seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije:
 številka SI 56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3110 + matična številka podjetja.

Prijave:

Prijave sprejemamo do 21. 1. 2020 oz. do zapolnitve mest.

Rok za odjavo v pisni obliki:
Pri odjavi v pisni obliki vsaj 7 dni pred seminarjem (do vključno 16. 1. 2020) vam kotizacijo vrnemo v celoti oz. je ne zaračunamo.
Pri odjavi v pisni obliki od 3 do 7 dni pred seminarjem (do vključno 20. 1. 2020) vam zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Gradiva v tem primeru ne pošljemo.
Pri odjavah 1 ali 2 dni pred seminarjem (od vključno 21. 1. 2020) ali na dan izvedbe seminarja oz. ob neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Gradivo vam bomo v tem primeru poslali po pošti.

Vabljeni!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.