Novice


Arhiv: Podeljena so bila najboljša priznanja za inovacije Zasavja za leto 2020

Podeljena so bila najboljša priznanja za inovacije Zasavja za leto 2020

 

Foto atelje: Branko Klančar

Zasavska gospodarska zbornica je na razpis Inovacije Zasavja za leto 2020 prejela 27 inovacijskih prijav, pri katerih je rekordno sodelovalo 136 inovatorjev.  V Delavskem domu Zagorje ob Savi je 1.10. 2020 potekala 24. svečana podelitev priznanj inovatorjem Zasavja. Podeljeno je bilo 9 zlatih,  9 srebrnih in 9 bronastih priznanj. Pet zlatih inovacij se uvršča na nacionalni nivo GZS inovacij.

 

  ZLATO PRIZNANJE  

 

Foto atelje: Branko Klančar

Podjetje/Inštitucija Inovacija Inovatorji/ke

Modularis TEH d.o.o, Litija

Multi-funkcionalno modularno hidravlično prijemalo s sinhronim in asinhronim prijemanjem
Uvrščena med kandidate za nacionalna priznanja.

Rafko Voje

ETI Elektroelement d.o.o.
in 
RC Nela d.o.o.

Nova generacija zaščitnih stikal na diferenčni tok EFI-P

Uvrščena med kandidate za nacionalna priznanja.

Mitja Vozel, Tadej Drnovšek

Miran Dolinšek, Urban Majdič

ETI Elektroelement d.o.o.

NV DC varovalka za velika baterijska električna vozila

Uvrščena med kandidate za nacionalna priznanja.

Matic Bajda
Lucjan Strehar

 Steklarna Hrastnik d.o.o.
 Petrol d.d.
 Solvera Lynx d.o.o.

Programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski industriji

Uvrščena med kandidate za nacionalna priznanja.

mag. Roman Tušek, Kristjan Kokol (Steklarna Hrastnik d.o.o.)
Tilen Sever (RC eNeM d.o.o.)
Tomaž Buh, Simon Mihevc, Kristjan Sešek, Aljaž Koželj (Solvera Lynx d.o.o.)      
dr. Gašper Artač, Borut Jereb
(Petrol d.d.)

 Srednja tehniška in   poklicna šola Trbovlje
 in   
 Zavod za kulturo
 Delavski dom Trbovlje   (projekt RUK - Mreža   Centrov Raziskovalnih     Umetnosti in Kulture)

Inštalacija z možganskim vmesnikom za slikanje z mislimi

Uvrščena med kandidate za nacionalna priznanja.

Matic Bernot, Jon Tavčar, doc. dr. Uroš Ocepek (Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje)

dr. Maša Jazbec (Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje)

 Eti Elektroelement d.o.o 
 in 
 RC eNeM d.o.o. 

Nova generacija talilnih vložkov 10x85 in 10/14x85 od 2A do 32A,
 1500 V gPV

 Jernej Pisanec, Anže Jerman,
 Brane Lebar, Miha Brvar,
 Uroš Polc, Said Beganović

 Eti Elektroelement d.o.o.

Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p

 Aljaž Smrkolj
 Lucjan Strehar
 Peter Kastelic

 Eti Elektroelement d.o.o 
 in 
 RC eNeM d.o.o. 

Nova generacija NV 00C talilnih vložkov

 Simon Kovač, Peter Drnovšek,
 Jure Ferk, Blaž Majdič,
 Dejan Prosenik, Primož Mešiček,   Peter Bregar, Peter Benko,
 Miha Drnovšek, Štefan Škrabar

VODITELJSTVO, vodenje,   svetovanje in razvoj   Sonja Klopčič s.p.

Model AEIOU voditeljstva

 mag. Sonja Klopčič

 

  SREBRNO PRIZNANJE  

 

Podjetje Inovacija Inovatorji
Steklarna Hrastnik d.o.o.  Struktura Polaris  Mateja Šušteršič Dimic,
Sebastjan Mahnič, Maja Lapajne, Boštjan Bukovec, Matjaž Zupančič, Boris Stopar
ETI Elektroelement d.o.o. Talilni vložki NV 800V a.c. za nadtokovno zaščito PV inštalacij in DC/AC pretvornikov Simon Kovač, Brane Lebar,
Anton Rome, Aleksandra Povše,        Viktor Martinčič
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi Vključujoče zbiranje odpadnega jeansa in predelava v eko izdelke lastnega programa Zasavskega VDC "Prešito" Eva Babič, Ksenija Levičar,
Ljubica Mladenovič, Milena Planinšek, Mateja Virant Košak, Tjaša Zdovc, Katarina Zupanec,
Trgovina Mavi Trbovlje
TEVEL d.o.o. Alarmna centrala MX7 Thomas Hauptman
Andrej Kalšek
Artur Massanchi
Janez Tratnik
RC eNeM d.o.o
in
Steklarna Hrastnik  d.o.o.
Ekološko načrtovanje proizvodov pametne steklene embalaže z
uporabo bio-osnovanih surovin

Natalija Virant, Tilen Sever
(RC eNeM d.o.o.)
 
Franc Rot, Sabina Žlindra 
(Steklarna Hrastnik d.o.o.)        

dr. Blaž Likozar, Saška Javornik, 
dr. Ivan Jerman, Nigel Van de Velde  (Kemijski inštitut)

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje Uvajanje vsebin umetne inteligence v srednješolsko izobraževanje

doc. dr. Uroš Ocepek

RC eNeM d.o.o. Izgorevalni sistem za taljenje stekla z mešanico vodika in zemeljskega plina Tilen Sever, mag. Roman Tušek, Mateja Koritnik (RC eNeM d.o.o.)

Jaša Polutnik, Robert Gaal, mag. Marjan Polak
(Steklarna Hrastnik d.o.o.) 
  
izr. prof. dr. Andrej Senegačnik, prof. dr. Mihael Sekavčnik
(Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani)          

dr. Martin Demuth, Philipp Schindler (Messer Group) 
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje Maketa električnega avtomobila z obogateno resničnostjo Vasja Markič, Žiga Podplatnik,
Marjan Pograjc
in dijaki:
Miha Krajnc, Denis Funkel,
Klemen Šuštar, Kristian Pavlin,
Marko Žužel, Nejc Sardinšek,
Žiga Košir, Matic Zamuda,
Matej Strniša
Srednja šola Zagorje Mokarji - hrana prihodnosti Stana Kovač Hace
Mojca Omahne
Maruša Kolar

 

  BRONASTO PRIZNANJE  

Podjetje Inovacija Inovatorji
Steklarna Hrastnik d.o.o  Implementacija sistema za zagotavljanje ergonomskih mikroklimatskih
pogojev v steklarski proizvodnji
Robert Gaal (Steklarna Hrastnik)
Tilen Sever (RC eNeM d.o.o.)
ETI Elektroelement d.o.o. Implementacija Generic B-tip elektronike v EFI in KZS stikala Andraž Pušnik, Lucjan Strehar,
Tadej Drnovšek, Peter Kastelic
ETI Elektroelement d.o.o.  Razvoj aplikacije za dimenzioniranje jedra diferenčnega transformatorja Urban Majdič
Lucjan Strehar
Steklarna Hrastnik d.o.o. Protihrupna zaščita v proizvodnji embalažnega stekla z visoko požarno
odpornostjo za kompleksne kontinuirne vire mehaničnega hrupa
Simona Lesar, Jaša Polutnik,
Robert Gaal
(Steklarna Hrastnik d.o.o.) 
Edo Grubešić, Darko Bajazet
(Strojarsko-Akustički inženjering d.o.o.)
ETI Elektroelement d.o.o. Nadgradnja stiskalnic - varovanje orodij Rok Vozel, Janez Rozina,
Franci Smrkolj
 ETI Elektroelement   d.o.o.
 in
 RC eNeM d.o.o.
 Razvoj tehnologije izdelave CH keramičnih osnov Damjan Strmljan, Stojan Zorko ml.,
Franci Ocepek, Jure Raspotnik,
Samo Urbanija, Simon Lebar,
Ines Bantan
 Steklarna Hrastnik d.o.o.  Avtomatizacija dekoracije steklenih izdelkov posebne oblike
 z brizganjem
Stana Anđić, Agron Sejdiji,
Irena Brunček, Anja Škoberne, 
Zvonko Vidic, Ruža Kahteran
 ETI Elektroelement d.o.o.  Razvoj tehnologije in avtomatizacija kontrole kakovosti   ločilnikov  EFD 14 in EFD 22  Said Beganović, Miha Brvar,
Miha Medved
 ETI Elektroelement d.o.o. in RC   eNeM d.o.o.  Razvoj desne linije za obdelavo cevi Matevž Bajda, Franci Ocepek,
Damjan Strmljan,
Jure Raspotnik, Matic Kreže,
Demitrij Režun, Roman Slak

 

ISKRENE ČESTITKE!

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.