Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Projekt POLET: Najbolj iskane kompetence na trgu dela

POLET

 Živimo v svetu, ki se nenehno in hitro spreminja. Družbene in demografske spremembe ter skokovit razvoj tehnologije prinašajo pomembne spremembe tudi v delovnih okoljih. Nastajajo popolnoma nova delovna mesta, nekatera tradicionalna pa so vse manj potrebna. Ob tem se spreminjajo spretnosti in veščine, ki jih zaposlovalci cenijo in iščejo na trgu dela, nenehno osvajanje novega pa je postalo nujnost.  

Kreativnost, intuitivnost in inovativnost

Kljub vse bolj razširjeni avtomatizaciji in robotizaciji ostajajo področja, ki jih stroji (še) ne morejo nadomestiti. To je zagotovo kreativnost, ki je ključna pri razvoju novih izdelkov in storitev ter iskanju inovativnih rešitev.

Kritično razmišljanje

V poplavi informacij in vse večje kompleksnosti situacij je kritično razmišljanje izjemno pomembna sposobnost. Omogoča nam ločiti bistveno od nebistvenega, odločitve pa sprejemati z razumskim premislekom, tehtanjem ter vrednotenjem različnih možnosti in priložnosti.

Socialne veščine in čustvena inteligentnost

Za razliko od inteligentnosti predstavlja čustvena inteligentnost sklop veščin, ki jih lahko krepimo. To je zmožnost zaznavanja in zavedanja svojih in čustev drugih ter zmožnost njihove uporabe za učinkovito odzivanje na različne situacije, za izboljševanje medsebojnih odnosov in opravljanje delovnih nalog.

Vodenje in koordiniranje skupin zaposlenih

Zmožnost sodelovanja z ekipo v podjetju in z zunanjimi izvajalci, usklajevanje različnih mnenj in druga komunikacija v vseh smereh, usmerjanje in koordinacija ljudi in njihovih aktivnosti ter podobne sposobnosti so danes zelo zaželene.

Medkulturne kompetence

Globalizacija je dejstvo, mimo katerega ne moremo, zato sta pri zaposlenih cenjeni odprtost in sposobnost sodelovanja z osebami različnih kultur, narodnosti in veroizpovedi.

Prilagajanje spremembam in vseživljenjsko učenje

Ob soočanju s hitrimi spremembami in skokovitim napredkom sta sposobnost prilagajanja in pripravljenost na nenehno učenje postali bistveni za uspešnost na trgu dela.

Obvladovanje velikega števila informacij

Vse prej kot enostavna kompetenca, vendar v današnjem času nujna. Poleg obvladovanja množice podatkov je pomembna tudi zmožnost razumevanja njihovega globljega pomena.

Tehnološka pismenost

V številnih panogah so digitalne sposobnosti že danes pomembne za dobro opravljanje dela, v prihodnje pa bodo postale še bolj ključne. Zaradi hitrega razvoja je pomembno, da jih stalno nadgrajujemo in dopolnjujemo.

Multidisciplinarnost

Preboj na trg in uspešnost delovanja sta pogosto plod dela širokega tima strokovnjakov, ki združujejo različna področja, zato je zaželeno, da se naučimo, kako dobro sodelovati z drugimi poklici in panogami.

Upravljanje lastne kariere

Zaradi številnih sprememb, s katerimi se soočamo, je zelo verjetno, da bomo v svoji delovni karieri prehajali med različnimi področji in načini dela. Sposobnost prilagajanja vedno novim zahtevam trga dela zato postaja vse bolj pomembna za posameznikov uspeh.

 

Dobra stran kompetenc je zagotovo ta, da se jih, vsaj do neke mere, lahko naučimo. Z različnimi oblikami formalnega in neformalnega izobraževanja jih lahko nadgrajujemo in izpopolnjujemo ter tako usmerjamo lasten karierni razvoj in ostajamo konkurenčni na trgu dela ne glede na našo starost.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.