Novice


Arhiv: Objavljeni štirje novi javni razpisi za spodbujanje investicij, za projekte raziskovalno-razvojne narave in za mlada inovativna podjetja

Objavljeni štirje javni razpisi za spodbujanje investicij, za projekte raziskovalno-razvojne narave in za mlada inovativna podjetja


4. marca 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti dobrih 55 milijonov evrov - dva v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije za povečanja produktivnosti na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbujanje začetnih investicij na manj razvitih območjih pa 20 milijonov evrov. Trije milijoni evrov so namenjeni projektom raziskovalne-razvojne narave, dobra dva milijona evrov pa mladim inovativnim podjetjem s potencialom rasti.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih je spodbujanje investicij z višjo dodano vrednostjo, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji. Razpisana vrednost je 30 milijonov evrov. Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, po kateri se delež sofinanciranja lahko giblje med 15 % do 50 % upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije. Na razpis lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, ki imajo: najmanj 200.000 evrov upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000 evrov vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov) ter največ 1.000.000 evrov upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april 2022. Informacije in razpisna dokumentacija bodo v prihodnjih dneh dosegljivi na spletnem mestu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zbirki Javne objave.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih bo izvajal Slovenski podjetniški sklad. Razpisana vrednost javnega razpisa je 20 milijonov evrov. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči dodeljen istemu podjetju tako ne sme presegati 200.000 evrov. Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednjih podjetjih s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000 evrov, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje vlagateljev, kot tudi okoljsko odgovorno ravnanje in višjo produktivnost, ob hkratnem ustvarjanju novih delovnih mest oziroma ohranjanju le-teh.- Roka za roka za oddajo vlog sta 29. marec 2022 in 12. april 2022. Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Slovenije, da se polnopravno vključujejo v projekte mednarodnega programa EUREKA, ter podpora sodelovanju z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3 milijone evrov, z razpisom pa bomo sofinancirali projekte v višini 40 % upravičenih stroškov za velika in 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Ministrstvo želi dodeliti nepovratna sredstva vsaj osmim upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije. Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april 2022. Informacije in razpisna dokumentacija bodo v prihodnjih dneh dosegljivi na spletnem mestu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zbirki Javne objave.

Mgrt v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja sredstva za 40 mladih inovativnih podjetij s potencialom rasti. V okviru razpisa Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 je na voljo 2,16 milijona evrov, upravičenec pa lahko prejme največ 54.000 evrov subvencije za dosežene minimalno zahtevane cilje. Med njimi so realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava minimalno delujočega izdelka (angleško MVP - Minimum Viable Product) in testiranja le-tega, zaključek razvoja ter vstop na trg. Sredstva bodo izplačana v treh tranšah, podjetja pa bodo izplačila prejela ob dokazanih zastavljenih oziroma zahtevanih ciljih. Rok za prijavo na javni razpis je 10. maj 2022 do 14. ure. Vse pomembne mejnike in informacije za prijavo, kakor tudi informacije o pred-selekcijskem postopku bodo v naslednjih dneh lahko našli na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za podrobnejšo seznanitev podjetij s pogoji in merili razpisov bo Gospodarska zbornica Slovenije v kratkem organizirala informativni dan.

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.