Zasavska gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Zasavsko gospodarstvo na poti pravičnega prehoda: mednarodno srečanje deležnikov iz premogovnih regij Madžarske, Češke in Slovenije

Zasavska gospodarska zbornica med 31. majem in 2. junijem sodeluje pri organizaciji in izvedbi mednarodnega srečanja deležnikov iz premogovnih regij Madžarske, Češke in Slovenije. Namen srečanja je izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks na področju pravičnega prehoda premogovnih regij. Obiska se udeležuje 14 deležnikov s severovzhodnega dela Madžarske, Moravske Šlezije s Češke in Zasavja. V delegacije posameznih držav so vključeni župani rudarskih mest, predstavniki ministrstev za področje inovacij in gospodarskega razvoja, direktorji regionalnih gospodarskih zbornic, direktorji in vodje regionalnih razvojnih agencij ter strokovnjaki raziskovalnih inštitutov in predstavniki akademske sfere.

V Zasavju so deležniki obiskali vrsto degradiranih območij, na katerih bodo realizirane nekatere projektne namere tako velikih kot tudi malih in srednjih zasavskih podjetij . Obisk so sklenili z ogledom podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult, kjer »domujejo« podjetje AformX, ki izdeluje električna letala, Chipolo, najbolj uspešen start-up v regiji in nominiranec lanskoletne Gazele, MonodaQ in številna druga uspešna tehnološko - razvojna podjetja.

V vseh treh državah se širše lokalne skupnosti soočajo z izzivi pravičnega prehoda, še posebej v regijah, kjer je v premogovnikih, ki naj bi jih zaprli do konca leta 2029, še vedno zaposlenih preko 2.000 delavcev. Obenem je še večji izziv preusposabljanje delavcev in prezaposlitev v lokalnih podjetjih.

Zasavska regija, predvsem podjetja, neposredno in posredno vezana na premogovništvo, je sicer tranzicijo že doživela, a kljub temu ni zasledovala ciljev pravičnega prehoda. Pravičen prehod namreč pomeni, da se tranzicija v regiji izvede s čim blažjimi posledicami za gospodarstvo in socialno-ekonomsko sliko premogovnih regij.

Zasavska gospodarska zbornica bo tudi v prihodnje nudila močno podporo članom pri pripravi projektnih predlogov za črpanje sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Obenem pa bo v usklajevanjih z organom upravljanja in ostalimi resorji zagovarjala t. i. »harmoničen scenarij«, ki so ga deležniki v sodelovanju z gospodarstvom identificirali kot najbolj primernega za zasavsko regijo na prehodu iz nekdanje premogovne v nizkoogljično regijo.

***

V skladu s ciljem, da se do leta 2050 na učinkovit in pravičen način doseže podnebna nevtralnost EU, je Evropska komisija predlagala Mehanizem za pravičen prehod, v sklopu katerega deluje Sklad za pravični prehod. Ta je osredotočen na gospodarsko diverzifikacijo območij, ki bodo zaradi podnebnega prehoda najbolj prizadeti ter prekvalifikacijo in dejavno vključevanje tamkajšnjih delavcev in iskalcev zaposlitve. Sklad je ključno orodje za podporo območje, ki jih bo prehod k podnebni nevtralnosti najbolj prizadel, in za preprečevanje regionalnih razlik.  V Sloveniji sta takšni regiji Zasavje in savinjsko-saleška regija.

Sklad za pravični prehod je sicer eno ključnih orodij Evropske unije za podporo regijam pri prehodu na podnebno nevtralnost do leta 2050. Skupni proračun Sklada za pravični prehod za obdobje 2021–2027 znaša 17,5 milijarde EUR. 7,5 milijarde EUR bo financiranih v okviru večletnega finančnega okvira, dodatnih 10 milijard EUR pa v okviru instrumenta NextGenerationEU.

Zasavska gospodarska zbornica se v proces priprave strateških in izvedbenih dokumentov aktivno vključuje že od samega začetka, julija 2020. Sodelovala je pri pripravi Nacionalne strategije za izstop iz premoga in Akcijskega načrta, trenutno pa sodeluje v usklajevalnem procesu za pripravo Območnega načrta za pravični prehod Zasavske regije. Zbornica je aktivno prisostvovala vsem ključnim aktivnostim, obenem pa nudila močno podporo pri identifikaciji potreb in investicijskih namer podjetij v regiji ter jim pomagala oblikovati konzorcije, jim svetovala ter jih usmerjala pri pripravi projektnih predlogov. Ti bodo namreč z namenom prehoda v nizkoogljično gospodarstvo podprti s sredstvi evropskega Sklada za pravični prehod premogovnih regij.

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.