Izobraževanje GZS

Materialni in kadrovski pogoji


Pedagoško – andragoško usposabljanje mentorjev in izobraževalcev v podjetjih

Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev (okrajšava PAUM) je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju mladine in odraslih na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja.

Tako usposobljeni mentorji in izobraževalci naj bi učinkovito organizirali in uspešno uvajali in izvajali praktično izobraževanje študentov višjih strokovnih šol, ko se vključujejo v delovni proces.

Izobraževalec praktičnega izobraževanja, z opravljeno najmanj srednjo poklicno in strokovno šolo, mora imeti opravljen obvezni modul PDO in izbirni modul PUD. Če v času dela izobraževalec konča višjo strokovno šolo in opravi dodatni modul PUD+ s tem pridobi naziv mentor praktičnega izobraževanja.

Mentor praktičnega izobraževanja, z opravljeno najmanj višjo strokovno šolo, mora imeti opravljen obvezni modul PDO in izbirni modul PRI.

Pedagoško-andragošjko usposabljanje - katalog


Avtor: mag. Mojca Cek
Pripeti dokumenti