Izobraževanje GZS

V letu 2019 za vas pripravljamo sklop seminarjev in delavnic s področja kreativnosti in vodenja. V udarne trojčke bomo združili tri pomembne, a sorodne vsebine, ki jih boste lahko že naslednji dan uporabili v praksi. Trojčki so namenjeni vodjem in posameznikom na vseh ravneh, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo.

Vrline vrhunskega vodje

Vrline vrhunskega vodje

GZS-jev seminarski trojček Vrline vrhunskega vodje – čustva, pogum in zgodbe je namenjen vsem, ki se zavedajo, da je vrhunski vodja danes več kot le strokovnjak za dogajanje v panogi svoje organizacije, za razvoj, marketing, prodajo in finance. Vrhunski vodja danes je predvsem strokovnjak za navdihovanje ljudi in upravljanje odnosov.

Datum: 27. 8. 2019 / 9:00 - 16:00
Kraj: GZS dvorana A
Predavatelji: Izidor Gašperlin, Ljiljana Pavkovič, Marjan Benedičič
Kontakt: Kaja Konda, kaja.konda@gzs.si, T: 01 5898 169

Deset kilogramov inovacijske kulture, prosim.

Deset kilogramov inovacijske kulture, prosim.

GZS-jev inovacijski trojček »Deset kilogramov inovacijske kulture, prosim.« je namenjen razvojnikom, inovatorjem in vodstvenim kadrom, ki se zavedajo pomembnosti pravilnih odločitev za prihodnost, strateških usmeritev, razvoja in inovacij, inovacijske kulture ter sprejemanja pravih odločitev.

Datum: 10. 9. 2019 / 9:00 - 14:30
Kraj: GZS dvorana A
Predavatelji: dr. Aleš Ugovšek, Mojca Markizeti, Lojze Bertoncelj
Kontakt: Kaja Konda, kaja.konda@gzs.si, T: 01 5898 169