Varstvo okolja

Arhiv: Obračunavanje CO2 dajatve za zemeljski plin po 1. 1. 2017

FURS je na svoji spletni strani objavil obvestilo, iz katerega izhaja, da se okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 za naravni (zemeljski) plin iz tarifne oznake 2710 21 00 obračunava v energijski enoti EO/GJ, ki pa jo plačniki okoljske dajatve od 1. 1. 2017 dalje na računih lahko prikažejo v energijski enoti EO/kWh ali EO/MWh.

Arhiv: Trošarina in energetsko intenzivna podjetja

Ministrstvo za finance je izdalo Pravilnik o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja. Le-ta določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki je pridobila in porabila energente za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov, da pridobi pravico do oprostitve trošarine ali se ji trošarina vrne, postopke uveljavljanja oprostitve trošarine, vsebino letnega obračuna za energetsko intenzivna podjetja in letnega zahtevka za vračilo trošarine. Predpis, ki se uporablja od 1. januarja 2017, določa tudi minimalni znesek obdavčitve za gorivo za ogrevanje.

Arhiv: test

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

28. februar 2017: seminar za livarne v sodelovanju z Društvom livarjev Slovenije - PRIJAVE http://www.drustvo-livarjev.si/index.php?module=page&pageID=105 februar 2017: konferenca o razširjeni odgovornosti proizvajalca februar/marec 2017: delovna srečanja po panogah za pripravo ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila. Več informacij antonija.cerar@gzs.si , tel. 01 5898 196. marec/april 2017: konferenca o odpadkih iz gospodarstva - industrijska simbioza 1. junij 2017: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Podporna shema OVE/SPTE z 10 mio EUR

Do 28. 2. 2017 je odprt Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Do prijave so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah…

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Kontaktirajte nas https://okoljskidan.gzs.si/vsebina/Gradiva-s-konference

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Anketa o industrijski simbiozi in investicijskem potencialu

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas vabi k sodelovanju v kratki anketi. Z odgovori želijo identificirati prednostne sektorje in čezsektorska področja za krepitev investicij in javno zasebnih partnerstev ter pripraviti pregled investicijskega potenciala za projekte industrijske simbioze.

Arhiv: Podjetja z okoljskimi priznanji

Arhiv: Podjetja z okoljskimi priznanji

Imetniki okoljskih priznanj s pomočjo orodij, sistemov in sodelovanja v prostovoljnih pobudah izkazujejo odgovornost do okolja in ohranjanja naravnih surovinskih in energijskih virov. Sistematičen pristop jim omogoča nenehno spremljanje in izboljšave ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo. Za njihovo boljšo prepoznavnost smo nabor imetnikov posodobili. V kolikor na seznamu niste navedeni, nas o manjkajoči navedbi prosimo obvestite.