Varstvo okolja

Arhiv: Zmanjšanje emisij v ne-ETS sektorjih od 2021 do 2030

Države članice EU so 13. 10. 2017, na zasedanju Sveta EU za okolje, sprejele politični dogovor glede predlogov zakonodajnih aktov, ki urejajo zmanjševanja emisij v ne-ETS sektorjih (promet, zgradbe, kmetijstvo, ravnanje z odpadki). Cilj na ravni EU je 30 % zmanjšanje emisij glede na leto 2005, kar Slovenijo obvezuje, glede na načela poštenosti, stroškovne učinkovitosti in okoljske celovitosti, k 15 % zmanjšanju. Za napredek v pripravah na izvajanje pariškega podnebnega dogovora je Evropski parlament pripravil dokument s stališči do posameznih tehničnih vprašanj in vsebin.

Arhiv: Okrogla miza o razširjeni odgovornosti proizvajalcev: 13. november 2017, GZS, Ljubljana

Arhiv: Okrogla miza o razširjeni odgovornosti proizvajalcev: 13. november 2017, GZS, Ljubljana

V Sloveniji in tudi v drugih državah so v veljavi različni sistemi razširjene odgovornosti proizvajalcev. Usmeritve v krožno gospodarstvo in zahteve po večji transparentnosti sistemov narekujejo spremembe v pristopih in tudi v zakonodaji. Ob tem pa se poraja veliko odprtih vprašanj in dilem. Vljudno vas vabimo na okroglo mizo, ki jo organiziramo v sklopu projekta MOVECO. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

Arhiv: Osnutek nacionalnega programa varstva okolja 2030: predstavitev, 3. november 2017, GZS

Arhiv: Osnutek nacionalnega programa varstva okolja 2030: predstavitev, 3. november 2017, GZS

Osnutek NPVO, ki je v javni razpravi, podaja prednostne strateške usmeritve, pomembne za gospodarstvo: (1) varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije, (2) zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki z viri ravna gospodarno in (3) varovati prebivalce pred tveganji, ki so povezani z okoljem. Vabimo vas na predstavitev in razpravo, ki bo 3. novembra na GZS. Dogodek je namenjen osebam, odgovornim za področje okolja in/ali razvoj in raziskave v podjetjih in tudi RR organizacijam, članom GZS. Organiziramo ga pod okriljem SRIP MATPRO. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7793/

Arhiv: Uredba o zagotavljanju podpor SPTE in OVE v javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo predložilo Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE). S predlagano uredbo se med drugim spreminja način določitve bruto dodane vrednosti za ugotavljanje elektro-intenzivnosti podjetij in uvaja možnost sumiranja več prevzemno predajnih mest za obračun porabe in dajatev končnemu odjemalcu. Rok za pripombe je 30. oktober 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 22. 9. do 18. 10. 2017.

Arhiv: Manj odpadnih voda iz industrije

Po podatkih SURS je industrija v letu 2016 izpustila 717 milijonov m3 odpadne vode, kar je najmanj v zadnjih štirih letih.

Arhiv: V 2016 je nastalo 120.000 ton nevarnih odpadkov, največ v proizvodnih dejavnostih

Arhiv: V 2016 je nastalo 120.000 ton nevarnih odpadkov, največ v proizvodnih dejavnostih

Po podatkih SURS je v Sloveniji v letu 2016 nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega 2 % nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 982.000 ton (skoraj 18 % od vseh nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 67 % zbranih ločeno.

Arhiv: Sprejeta Strategija za alternativna goriva

Vlada RS je sprejela dokument, s katerim v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva in navaja predlagane skupine ukrepov za vsako alternativno gorivo v prometnem sektorju, na podlagi katerih bo v šestih mesecih pripravljen podroben akcijski načrt za obdobje 2018–2020.

Arhiv: Dan inovativnosti: gradiva s konference Priložnosti krožnega gospodarstva

Arhiv: Dan inovativnosti: gradiva s konference Priložnosti krožnega gospodarstva

Vabljeni k ogledu gradiv s konference, ki smo jo organizirali v okviru Dneva inovativnosti 2017, 27. septembra na Brdu pri Kranju. Spregovorili smo o priložnostih in možnostih, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, na delavnicah, namenjenih strokovnjakom s področja avtomobilske in električne/elektronske ter embalažne industrije pa se podrobneje seznanili z metodologijo RESOLVE, Fundacije Ellen MacArthur. Dogodek smo organizirali pod okriljem projekta MOVECO. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

Arhiv: IS E-TROD za področje okoljskih dajatev

Vlaganje prijav dejavnosti in obračunov okoljske dajatve se s septembrom 2017 vrši preko informacijskega sistema (IS) E-TROD. Le-ta nadomešča sedanje vlaganje papirnatih obrazcev za posamezne okoljske dajatve (OD) in nudi prednosti pred papirnim poslovanjem. Za 4 področja OD je uporaba že obvezna (CO2, KOMV, KOMODPAD in INDODPAD), preostala pa bodo vzpostavljena v letu 2018.