Varstvo okolja

Arhiv: Vpliv ravnanja z odpadki na okolje – revizija okvira EU za odpadke

Evropska komisija je objavila poziv k predložitvi dokazov za oceno učinka vpliva ravnanja z odpadki na okolje – revizija okvira EU za odpadke. Pobuda obravnava okoljske probleme z nadnacionalnimi razsežnostmi, vključno z vplivom zbiranja in obdelave odpadkov ter povezanimi emisijami toplogrednih plinov in onesnaževanjem zraka. Obravnava tudi posredni vpliv na pridobivanje in predelavo primarnih surovin, ki bi jih bilo mogoče nadomestiti s sekundarnimi. Namen pobude je izboljšati splošne rezultate, kar zadeva vpliv ravnanja z odpadki na okolje, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, pa tudi okrepiti izvajanje načela „onesnaževalec plača“. Rok za posredovanje mnenja je 22. februar 2022.

Arhiv: 23. 3. 2022: Vrh slovenskega gospodarstva

Na Vrhu slovenskega gospodarstva, ki bo pod naslovom Horizonti prihodnosti potekal 23. marca na Brdu pri Kranju, bodo predstavljene aktualne gospodarske razmere, v središče pa postavljeni osrednji izzivi prihodnosti. Vsebinski del bo posvečen razpravam o nujno potrebnih ukrepih na štirih ključnih področjih kratkoročnega in srednjeročnega razvoja Slovenije: Zeleni načrt in digitalna transformacija, Reindustrializacija – z raziskavami, kadri in viri, Povezljivost – družbena, transportna, mednarodna, Vloga države in finančnega sistema.

Arhiv: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije v javni obravnavi

Predlog Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (v nadaljnjem besedilu: Uredba) nadomešča sedanjo Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) zaradi spremembe imena naprav in dejavnosti, ki se v predlogu novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) usklajuje z Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah, ter vsebinskih sprememb, ki so bile potrebne zaradi odprave očitkov iz opomina Evropske komisije, 2019/2310 C(2020) 1390 final, zaradi nepopolnega prenosa Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah. Komentar lahko oddate do 11. 2. 2022.

Arhiv: Osnutek Uredbe o odpadkih v javni obravnavi

Predlog Uredbe o odpadkih (v nadaljnjem besedilu: Uredba) nadomešča sedanjo Uredbo o odpadkih zaradi večjega obsega sprememb, ki so večinoma posledica precej obsežnih sprememb iz Direktive (EU) 2018/851 o spremembi direktive o odpadkih (2008/98/ES) in obrazloženega mnenja Evropske komisije, INFR(2020)0481, s katerim je Sloveniji očitana zamuda pri prenosu omenjenih sprememb. Komentar lahko oddate do 11. 2. 2022.

Arhiv: Vabimo k sodelovanju pri prenovi mesečnika okoljskE-novice

V želji, da bodo okoljskeE-novice še boljše, uporabnejše in aktualnejše smo se odločili, da jih na podlagi vaših priporočil vsebinsko in oblikovno preoblikujemo ter nadgradimo. Pri tem pa seveda potrebujemo vaš iskren odziv. Vljudno vas torej prosimo za nekaj kratkih klikov in odgovorov na vprašanja, ki jih najdete preko spodnje povezave:

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 22. 12. 2021 do 26. 1. 2022.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS v letu 2022

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS v letu 2021

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije v letu 2021.

Arhiv: Slovensko predsedovanje Svetu EU pomembno prispevalo k implementaciji Evropskega zelenega dogovora

Arhiv: Slovensko predsedovanje Svetu EU pomembno prispevalo k implementaciji Evropskega zelenega dogovora

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na novinarski konferenci predstavil ključne dosežke Ministrstva za okolje in prostor v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ministrstvo je doseglo uspehe tako na okoljskem kot prostorskem področju.

Arhiv: Vlada sprejela poročilo Eko sklada za leto 2020

Vlada je sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2020. Ob tem je odločila, da presežek prihodkov sklada nad odhodki iz leta 2020 v višini 492.814,95 evra ostane nerazporejen. Eko sklad je v letu 2020 dodeljeval nepovratne finančne spodbude na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije ter na podlagi programa Sklada za podnebne spremembe. Iz obeh virov sredstev je bilo v letu 2020 zagotovljenih 48,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, in sicer za dvig razpisanih sredstev v okviru javnih pozivov, ki so ostali v veljavi še iz preteklih let in za šest novih javnih pozivov. Osem milijonov evrov je bilo namenjenih za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije.