Varstvo okolja

Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Slovenski podjetniški sklad objavil nov vavčer za pridobitev certifikatov

Slovenski podjetniški sklad je objavil še en nov javni pozivi za vavčerje iz sredstev REACT EU. Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 evrov, največja pa 9.999,99 evra.

REACT EU - javni poziv za vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

4 milijone evrov za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 15. 10. 2021, objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021. Za ta namen so razpisani 4 milijoni evrov nepovratnih sredstev.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo. Objavljeno na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“.

Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na antonija.cerar@gzs.si .

Kažipot za prehod v brezogljično družbo

Kažipot za prehod v brezogljično družbo

Mednarodna agencija za energijo (International Energy agency – IEA) je pripravila posebno poročilo, prvo celostno študijo, kako do leta 2050 preiti na neto ničelni energetski sistem, hkrati pa zagotoviti stabilno in cenovno dostopno oskrbo z energijo, zagotoviti univerzalni dostop do energije in omogočiti močno gospodarsko rast na svetovnem nivoju. Ocenjuje stroške, verjetne vplive na zaposlovanje in gospodarstvo ter poudarja ključne mejnike za tehnologije, infrastrukturo, naložbeno politiko. Zanimivo tudi za člane SRIP-a MATPRO.

Program dela Evropske komisije v letu 2022

Program dela je razdeljen na aktivnosti po posameznih področjih. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp2022_en.pdf

Priporočilo in smernice o načelu »energetska učinkovitost na prvem mestu«

Evropska komisija je objavila novo priporočilo in smernice o načelu »energetska učinkovitost na prvem mestu« (energy efficiency first principle) – in sicer z namenom, da se energetska učinkovitost spremeni iz zgolj načelo v konkretno prakso.