Varstvo okolja

Arhiv: Energijska učinkovitost – posodobljena pravila EU o označevanju energijske učinkovitosti

Arhiv: Energijska učinkovitost – posodobljena pravila EU o označevanju energijske učinkovitosti

Od 1. marca 2021 se je v vseh trgovinah in pri spletnih trgovcih na drobno začela uporabljati popolnoma nova, prevrednotena različica splošno priznane energijske nalepke EU. Namen pravil EU o označevanju energijske učinkovitosti je povečati energijsko učinkovitost naprav in pomagati EU, da postane podnebno nevtralna. Sprva se bodo nalepke uporabljale za štiri kategorije izdelkov, in sicer hladilnike in zamrzovalnike, pomivalne stroje, pralne stroje in televizijske sprejemnike (ter druge zunanje monitorje). 1. septembra 2021 bodo sledile nove nalepke za žarnice in sijalke s fiksnimi svetlobnimi viri, v prihajajočih letih pa tudi drugi izdelki. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0340&qid=1615818740333

Arhiv: Dopolnitev Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

Vlada je na začetku marca izdala dopolnjen 4. člen uredbe, ki določa obveznost distributerjev goriv pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometu v posameznem koledarskem letu in sicer doseganje skupnega energijskega deleža v letu 2021 v višini najmanj 10 %, enak deležu za leto 2020.

Arhiv: Uredba za izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih

6. marca 2021 je začela veljati Uredba o izvajanju Uredbe EU 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. Uvozniki, ki bodo v letu 2021 dosegli ali presegli količinski prag, določen v Uredbi 2017/821/EU, bodo morali v skladu z določbami nacionalne uredbe do 15. 3. 2022 poročati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo o obveznostih iz leta 2021.

Arhiv: Revidirana direktiva o pitni vodi

12. januarja 2021 je v veljavo stopila revidirana direktiva o pitni vodi, z dvoletnim rokom za prenos v zakonodajo. Revidirana direktiva o pitni vodi bo modernizirala 20 let staro direktivo o pitni vodi (98/83/EC). Ključne novosti v direktivi so povišani standardi za pitno vodo (presegajo celo WHO standarde), uvajanje novih onesnaževal (mikroplastika, endokrini motilci in nove vrste kemikalij), harmonizacija in vključitev podrobnih higienskih zahtev za materiale, ki so v stiku s pitno vodo, povečanje zaupanja potrošnikov v pitno vodo iz vodovoda in s tem zmanjšanje potrošnje vode v plastenkah ter ukrepi za zmanjšanje uhajanja vode in povečanje preglednosti sektorja.

Arhiv: Gradnja objektov na vodovarstvenem območju možna, če je v vodovarstveni uredbi tako določeno

Novela 69. člena Zakona o vodah določa, da je gradnja objektov in naprav, ki so namenjeni proizvodnji, v katere so vključene tudi nevarne snovi, možna tudi na vodovarstvenem območju (VVO), vendar le, če je v vodovarstveni uredbi to tako določeno in to nima bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda. Z novelo pa je spremenjen tudi postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za gradnjo na priobalnem pasu. Nič več ni potrebna uredba s strani Vlade RS, temveč odločba s strani Direkcije RS za vode.

Arhiv: Popravek Izvedbene uredbe o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

Od 3. julija 2021, v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 države članice EU s svojo nacionalno zakonodajo zagotovijo, da imajo nekateri izdelki za enkratno uporabo iz plastike, ki se dajo na njihov trg, oznako na embalaži ali samem izdelku. Oznaka zadeva izdelke za enkratno uporabo iz plastike, naštete v delu D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904. Ti izdelki so higienskih vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki, tobačni izdelki in lončki za pijačo. Oznaka bo morala upoštevati pravila, določena v Izvedbeni uredbi Komisije z dne 17. decembra 2020 o usklajenih specifikacijah označevanja za izdelke za enkratno uporabo iz plastike, naštete v delu D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904. Popravek k slovenskemu prevodu in originalni tekst Izvedbene uredbe, ter piktogrami oznak so na voljo na spodnji povezavi.

Arhiv: Kakšno bodočo ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju embalaže in odpadne embalaže si želijo slovenski proizvajalci?

Arhiv: Kakšno bodočo ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju embalaže in odpadne embalaže si želijo slovenski proizvajalci?

Gospodarska zbornica Slovenije je v sredo, 10. 3. 2021 organizirala dvourni spletni seminar s predstavitvijo sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti v evropskih državah (Belgija, Nemčija, Češka) in študije primerjave učinkovitosti monopolnih sistemov s sistemi več družb. Direktor organizacije EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) pa je predstavil razvoj in pomen sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti za embalažo v Evropi. Dogodku je sledila krajša razprava. Vabljeni k ogledu posnetka dogodka in predstavitev govorcev.

Arhiv: Oddaja poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. 2021 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020. Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe. Povzročitelji lahko poročilo oddajo v spletni aplikaciji IS-Odpadki ali na Excelovem obrazcu – več informacij, navodila za poročanje in obrazce najdete na spletni strani Varstvo okolja-Odpadki-Obrazci, t.i. verzije V0 poročil pa na strani Varstvo okolja-Odpadki-Poročila in publikacije. Povezani strani: Več informacij, navodila za poročanje in obrazci http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/ t.i. verzije V0 poročil http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Spodbude za zagon inovativnih podjetij - P2 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. Do prijave so upravičena novoustanovljena podjetja, ki so se registrirala med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021. Podjetja lahko prejmejo do 54.000 EUR oz. do 100 % sofinanciranja. Rok za predložitev vlog je 13. april 2021 do 14. ure.