Varstvo okolja

Arhiv: Posodobljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami

Arhiv: Posodobljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami

Direkcija Republike Slovenije je posodobila Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN). Posodobljen je tako splošni del smernic, dodani pa sta tudi dve prilogi »V. Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na podzemno vodo« in »VI. Usmeritve za načrtovanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih vodotokov z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja voda«. https://www.gov.si/novice/2022-02-15-posodobljene-splosne-smernice-s-podrocja-upravljanja-z-vodami/

Arhiv: Evropska komisija odprla tri kršitve s področja okolja

Evropska komisija je februarja izdala tri nove uradne opomine (kršitve) zaradi neprenosa direktiv - o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje; v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa; glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. Rok za odgovor Komisiji je bil 28. marec.

Arhiv: Uporaba novega koordinatnega sistema v upravnih postopkih MOP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema - D96/TM. Novi koordinatni sistem, ki je bil že prej uveden v Sloveniji, temelji na evropskem koordinatnem sistemu.

Arhiv: Odgovor MOP v zvezi s prenehanjem statusa odpadka

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavlja pojasnilo vezano na članek v medijih glede prenehanja statusa odpadka, zaradi navedbe napačnih dejstev.

Arhiv: Objavljen Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16. marca 2022 sprejel Zakon o varstvu okolja (ZVO-2). V fazi sprejemanja zakona je tvorno sodelovala tudi Gospodarska zbornica Slovenije.

Arhiv: Objavljena metodologija za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

Z današnjim dnem je v veljavo stopila uredba, ki določa metodologijo za ocenjevanje škode, ki jo je upravičencem iz 2. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22) povzročil dvig cen energentov.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Vrh slovenskega gospodarstva prestavljen na 23. marec https://vrhgospodarstva.gzs.si/ Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Vabilo na usposabljanje - Orodja energetskega managementa

Vabljeni na 4 dnevno usposabljanje iz področja obvladovanja in racionalne rabe energije, ki bo potekalo 10., 11., 17. in 18. marca 2022 v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani. Izkoristite 15 % popust za prijave in plačila do 12. februarja 2022.

Arhiv: Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov novih razvojnih spodbud

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijonov evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo.

Arhiv: Javni poziv za vstop v podporno shemo - december 2021

Agencija objavlja deseti javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 15. februarja 2022.