Varstvo okolja

Arhiv: Pobuda za trajnostne izdelke

Zaključilo se je javno posvetovanje na ravni EU o zakonodajni pobudi za trajnostne izdelke, katere namen je razširiti področje uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi, ki se zdaj uporablja za izdelke, povezane z energijo. Razširjen nabor izdelkov (vključno s storitvami, kadar je to ustrezno) naj bi omogočil napredek na področju trajnostnosti, vključno s krožnostjo.

Arhiv: Sprememba veljavnosti licenc neodvisnih strokovnjakov za pregled klimatskih naprav

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije obvešča imetnike licenc neodvisnih strokovnjakov za izvajanje pregledov klimatskih sistemov, da podeljene obstoječe licence veljajo za nedoločen čas. O novostih in spremembah (dopolnilno usposabljanje, …) bo MzI deležnike sproti obveščalo.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 20. 5. do 23. 6. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Emisije CO2 zaradi rabe energije v EU lani očitno padle

Evropski statistični urad Eurostat ocenjuje, da so se leta 2020 emisije ogljikovega dioksida (CO2) pri zgorevanju fosilnih goriv (predvsem nafte in naftnih proizvodov, premoga, šote in zemeljskega plina) znatno zmanjšale, in sicer za 10 % v primerjavi s prejšnjim letom. Delež Slovenije v celotni količini izpustov zaradi rabe energije šteje 0,5 %.

Arhiv: Zaključen postopek celovite presoje vplivov Strategije za izstop iz premoga na okolje

Ministrstvo za okolje in prostor je potrdilo sprejemljivost Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija). Postopek celovite presoje vplivov Strategije na okolje je uspešno zaključen.

Arhiv: Objavljena Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo. Akcijska načrta je pripravilo svetovalno podjetje Deloitte v sodelovanju z regionalnimi in nacionalnimi deležniki. Na podlagi akcijskih načrtov bosta v prihodnjih mesecih pripravljena območna načrta za obe regiji.

Arhiv: Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

Arhiv: Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

Računsko sodišče je s ciljem izreka mnenja o uspešnosti Republike Slovenije pri doseganju ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov izvedlo revizijo v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019. Po mnenju Računskega sodišča je bila Republika Slovenija delno uspešna.

Arhiv: Vlada določila besedilo Zakona o oskrbi z električno energijo

Predlog zakona temelji na ureditvi oskrbe z električno energijo, kot je določena že v Energetskem zakonu, vendar zaradi prenosa Direktive 2019/944/EU obsega številne novosti.

Arhiv: 61 % tekočih izdatkov za varstvo okolja namenjenih za ravnanje z odpadki

V letu 2019 je bilo za investicije v varstvo okolja namenjenih 243 milijonov EUR. Tekoči izdatki za varstvo okolja so znašali 686 milijonov EUR. Največji delež izdatkov je bil namenjen za ravnanje z odpadki kažejo podatki Statističnega urada RS.