Varstvo okolja

Arhiv: Posodobitev zakonodaje EU o baterijah in odpadnih baterijah

Na marčevskem formalnem zasedanju Sveta za okolje je bila v ospredju orientacijska razprava o dosjejih iz zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 55« iz pristojnosti tega Sveta, s poudarkom na trgovanju z emisijami ETS (Emissisons trading system-ETS) ter razprava o predlogu Uredbe o deforestaciji. Ministri so potrdili splošni pristop za Uredbo o baterijah in odpadnih baterijah. Potekala je tudi izmenjava mnenj o zelenitvi Evropskega semestra.

Arhiv: Nove omejitve za sestavine v kozmetičnih izdelkih

Nove spremembe zakonodaje prinašajo omejitev za Metil-N-metilantranilat, Benzophenone-3 in Octocrylene ter spremembo zahteve glede označevanja snovi, ki sproščajo formaldehid.

Arhiv: Uredba o kemikalijah – posodobitev pravil EU o preskusnih metodah

Uredba REACH določa nadzor nad kemikalijami, ki bi lahko bile nevarne za ljudi, živali ali okolje. Odobrene metode za preskušanje kemikalij so navedene v enem od njenih spremnih aktov – Uredbi 440/2008. Na podlagi te pobude bodo na omenjeni seznam dodane nekatere nove/posodobljene metode, s katerimi bi se lahko zmanjšalo preskušanje kemikalij na živalih. Rok za posredovanje mnenja je 7. april 2022.

Arhiv: Revizija uredbe o detergentih

Evropska komisija začenja javno posvetovanje o posodobitvi in poenostavitvi Uredbe o detergentih. Posvetovanje poteka do 25. maja 2022.

Arhiv: Horizonti prihodnosti za razvojni preboj Slovenije v družbo znanja in blaginje

Arhiv: Horizonti prihodnosti za razvojni preboj Slovenije v družbo znanja in blaginje

Med ključne pogoje razvojnega preboja Slovenije sodijo usposobljeni kadri, stabilni viri financiranja, okrepljena vlaganja v RR ter učinkovit socialni dialog, so se strinjali udeleženci 16. Vrha slovenskega gospodarstva, ki je potekal 23. marca. V digitalnem strateškem dokumentu Horizonti prihodnosti so izpostavljene ključne razvojne prioritete gospodarstva ter cilji in ukrepi za vzpostavitev učinkovitega, konkurenčnega in prebojnega poslovnega okolja.

Arhiv: 9. 5.: Javna razprava o načrtovanju in izvedbi energetsko-podnebnega prehoda Slovenije

Rezervirajte si termin. Vljudno vabljeni!

Arhiv: 6.4.: Brezplačni informativni dan javnih razpisov in mreženje

GZS v sodelovanju z MGRT, ZIT ter IKT HM vabi na brezplačni informativni dan javnih razpisov Digitalna preobrazba gospodarstva ter Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Informativni dan in mreženje bo 6. aprila od 9.30 do 14.00, v hibridni obliki.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 27. 1. do 31. 3. 2022.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Kako revolucija električnih vozil vpliva na srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo

Arhiv: Kako revolucija električnih vozil vpliva na srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo

Evropska investicijska banka je objavila študijo o prihodnosti avtomobilskega sektorja. Vse večje so regulativne zahteve in sprejetje tehnologij v razvoju, zlasti tistih, povezanih z avtomatizacijo vozil in povezljivostjo.