Varstvo okolja

Strateški svet GZS za okolje

Strateški svet GZS za okolje (SSO GZS), ki ga bo vodila Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko in direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin,  je bil imenovan na seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije 12. decembra 2019. Deluje kot posvetovalno telo in bo obravnaval za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolja.

 

Med ključnimi področji smo prepoznali predvsem zagotovitev ustreznega zakonodajnega okvira, ki podpira:

  •  vzpostavitev ustrezne infrastrukture za učinkovito ravnanje z odpadki,
  • izvajanje pristopov kot to določajo in omogočajo direktive EU na področju odpadkov,
  • izvajanje zakonodaje na področju emisij iz industrij,
  • izvajanje ukrepov zmanjševanja emisij in blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje,

kot tudi prepoznavanje in podporo okoljskim prostovoljnim pobudam v gospodarstvu, kot so sistemi ravnanja z okoljem (EMAS, ISO 14001) in energijo (ISO 50001), okoljska zasnova proizvodov ter izmenjava dobrih praks z ustrezno vlogo spodbujevalnih mehanizmov kot je zeleno javno naročanje.

Člani novoustanovljenega strateškega sveta se bodo prvič srečali na ustanovni seji 31. januarja 2020.

 


Novice