Novice


Razpis za podelitev nagrade Feniks za projekt leta 2022 na področju management consultinga - prijave odprte do 13. 2. 2023

Z nagrado Feniks v Združenju za management consulting Slovenije (ZMCS) pri GZS-Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti spodbujamo in promoviramo kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov. Prijave so odprte do 13. 02. 2023, nagrado Feniks pa bomo podelili na svečani podelitvi.

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad »FENIKS« in o nominacijah  za nagrado »CONSTANTINUS« objavlja:

Razpis za podelitev nagrade »FENIKS«
za projekt leta na področju management consultinga za leto 2022

NAMEN RAZPISA JE:

 - izbrati in nagraditi svetovalni projekt leta – podeliti nagrado »FENIKS«,
-  spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost svetovalnih projektov,
-  promovirati dejavnost svetovanja vodstvom gospodarskih družb in podjetnikom.

POGOJI SODELOVANJA:

Zbornica podeljuje nagrado »FENIKS« svojim članicam in  ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo za uvedene svetovalne projekte.

Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci projektov, ki so bili zaključeni v obdobju dveh let do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

MERILA ZA NAGRADO in NOMINACIJE:

Vloge bo ocenjevala posebna komisija, skladno s Pravilnikom o nagradah, in pri tem upoštevala naslednja merila:

 

   I.            VPLIV NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE: vpliv na prihodek / dobiček, izboljšanje procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti, učinkovitost organizacijskih sprememb.

   II.            RAZVOJNA USPEŠNOST: tržna uspešnost, pozitiven vpliv na okolje, inovacije, razvoj in izboljšanje usposobljenosti podjetja in njegovih človeških virov.

  III.            INOVATIVNOST SVETOVANJA IN REŠITVE: kreativnost rešitev in metod, zadovoljstvo strank, zadovoljstvo sodelujočih partnerjev in njihovih zaposlenih, kakovost dokumentov, upravljanje sprememb in vodenje projektov.

  IV.            UČINKOVITOST PROJEKTA: cena / uspešnost, nadzor stroškov, hitrost izvedbe, dolgoročni učinki, ponovljivost, organizacija in kakovost mednarodnega sodelovanja.

    V.            MEDNARODNA DIMENZIJA: ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, učinki na regionalno in nacionalno gospodarstvo, skladnost z razvojnimi programi.

NAČIN PRIJAVE:
Vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji:

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti v elektronski obliki preko spletne prijave

Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, objavljena je tudi na spletni strani www.gzs.si/zpsd  v rubriki »Nagrada FENIKS«. Razpisno dokumentacijo lahko Zbornica na zahtevo posreduje tudi po elektronski pošti.

PRIJAVNINA:

Za člane Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je sodelovanje brezplačno, ostali prijavitelji morajo ob prijavi poravnati prijavnino v višini 200 EUR +  22% DDV.

Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS najkasneje do 13. 02. 2023:      

NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X
KB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.
Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-39.

POSREDOVANJE VLOG:

Vlogo oddajte preko spletnega obrazca »VLOGA NA RAZPIS FENIKS 2022«, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://gzs.1ka.si/feniks2022.

 Vloga mora biti oddana do 13. 02. 2023. Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji. 

 

PODELITEV NAGRADE:

Nagrado »FENIKS« se podeli na svečani podelitvi. Nagrajenec – izvajalec projekta – prejme kipec Feniks; sodelavci v projektu in naročnik projekta prejmejo priznanje.

Informacije:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5898 252, 01 5898 239
E-pošta: zpsd@gzs.siFotogalerija