Novice


Razpis za podelitev nagrade Feniks za projekt leta 2021 na področju management consultinga - prijave odprte do 24. 9. 2021

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad »FENIKS« in o nominacijah  za nagrado »CONSTANTINUS« in sklepom Upravnega odbora ZPSD z dne 28.6.2021 o razpisu nagrade za leto 2021, objavlja  

Razpis za podelitev nagrade »FENIKS«
za projekt leta na področju management consultinga za leto 2021

Namen razpisa je:

 - izbrati in nagraditi svetovalni projekt leta – podeliti nagrado »FENIKS«,
-  spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost svetovalnih projektov,
-  promovirati dejavnost svetovanja vodstvom gospodarskih družb in podjetnikom.

Pogoji sodelovanja:

Zbornica podeljuje nagrado »FENIKS« svojim članicam in  ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo za uvedene svetovalne projekte.
Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci projektov, ki so bili zaključeni v obdobju dveh let do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

Merila za nagrado in nominacije:

Vloge bo ocenjevala posebna komisija, skladno s Pravilnikom o nagradah, in pri tem upoštevala naslednja merila:

     I.           Komercialna uspešnost: vpliv na prihodek / dobiček, izboljšanje procesov, povečanje produktivnosti, učinkovitost organizacijskih sprememb.

    II.          Strateška uspešnost: tržna uspešnost in vpliv, inovacije, razvoj in izboljšanje usposobljenosti podjetja in njegovih človeških virov.

  III.          Kakovost svetovanja in rešitve: kreativnost rešitev in metod, zadovoljstvo strank, zadovoljstvo sodelujočih partnerjev in njihovih zaposlenih, kakovost dokumentov, upravljanje sprememb in vodenje projektov.

  IV.          Učinkovitost: cena / uspešnost, nadzor stroškov, hitrost izvedbe, dolgoročni učinki, ponovljivost, organizacija in kakovost mednarodnega sodelovanja.


 

Način prijave:
Vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji:

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti v elektronski obliki preko spletne prijave

Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, objavljena je tudi na spletni strani www.gzs.si/zpsd  v rubriki »Nagrada FENIKS«. Razpisno dokumentacijo lahko Zbornica na zahtevo posreduje tudi po elektronski pošti.

Prijavnina:

Za člane Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je sodelovanje brezplačno, ostali prijavitelji morajo ob prijavi poravnati prijavnino v višini 200 EUR +  22% DDV.
Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS najkasneje do 24.9.2021:      

NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X
KB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.
Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-362.

Posredovanje vlog:

Vlogo oddajte preko spletnega obrazca »VLOGA NA RAZPIS FENIKS 2021«, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://gzs.1ka.si/feniks2021 Vloga mora biti oddana do 24.9.2021. Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji. 

Podelitev nagrade:

Nagrado »FENIKS« se podeli na svečani podelitvi. Nagrajenec – izvajalec projekta – prejme kipec Feniks; sodelavci v projektu in naročnik projekta prejmejo priznanje.

Informacije:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5898 252, 01 5898 239
E-pošta: zpsd@gzs.siFotogalerija