Novice


Razpis za podelitev nagrade Feniks za projekt leta 2021 na področju management consultinga - prijave odprte do 31. 10. 2021

Z nagrado Feniks v Združenju za management consulting Slovenije (ZMCS) pri GZS-Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti spodbujamo in promoviramo kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov.

Prijave so odprte do 31. 10. 2021, nagrado Feniks 2021 pa bomo podelili na svečani podelitvi.

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad »FENIKS« in o nominacijah  za nagrado »CONSTANTINUS« in sklepom Upravnega odbora ZPSD z dne 28.6.2021 o razpisu nagrade za leto 2021, objavlja  

Razpis za podelitev nagrade »FENIKS«
za projekt leta na področju management consultinga za leto 2021

Namen razpisa je:

 - izbrati in nagraditi svetovalni projekt leta – podeliti nagrado »FENIKS«,
-  spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost svetovalnih projektov,
-  promovirati dejavnost svetovanja vodstvom gospodarskih družb in podjetnikom.

Pogoji sodelovanja:

Zbornica podeljuje nagrado »FENIKS« svojim članicam in  ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo za uvedene svetovalne projekte.
Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci projektov, ki so bili zaključeni v obdobju dveh let do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

Merila za nagrado in nominacije:

Vloge bo ocenjevala posebna komisija, skladno s Pravilnikom o nagradah, in pri tem upoštevala naslednja merila:

     I.           Komercialna uspešnost: vpliv na prihodek / dobiček, izboljšanje procesov, povečanje produktivnosti, učinkovitost organizacijskih sprememb.

    II.          Strateška uspešnost: tržna uspešnost in vpliv, inovacije, razvoj in izboljšanje usposobljenosti podjetja in njegovih človeških virov.

  III.          Kakovost svetovanja in rešitve: kreativnost rešitev in metod, zadovoljstvo strank, zadovoljstvo sodelujočih partnerjev in njihovih zaposlenih, kakovost dokumentov, upravljanje sprememb in vodenje projektov.

  IV.          Učinkovitost: cena / uspešnost, nadzor stroškov, hitrost izvedbe, dolgoročni učinki, ponovljivost, organizacija in kakovost mednarodnega sodelovanja.


 

Način prijave:
Vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji:

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti v elektronski obliki preko spletne prijave

Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, objavljena je tudi na spletni strani www.gzs.si/zpsd  v rubriki »Nagrada FENIKS«. Razpisno dokumentacijo lahko Zbornica na zahtevo posreduje tudi po elektronski pošti.

Prijavnina:

Za člane Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je sodelovanje brezplačno, ostali prijavitelji morajo ob prijavi poravnati prijavnino v višini 200 EUR +  22% DDV.
Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS najkasneje do 31 .10. 2021:      

NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X
KB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.
Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-362.

Posredovanje vlog:

Vlogo oddajte preko spletnega obrazca »VLOGA NA RAZPIS FENIKS 2021«, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://gzs.1ka.si/feniks2021 Vloga mora biti oddana do 31. 10 .2021. Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji. 

Rok za oddajo je 31. 10. 2021!

Podelitev nagrade:

Nagrado »FENIKS« se podeli na svečani podelitvi. Nagrajenec – izvajalec projekta – prejme kipec Feniks; sodelavci v projektu in naročnik projekta prejmejo priznanje.

Informacije:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5898 252, 01 5898 239
E-pošta: zpsd@gzs.siFotogalerija