Novice


Arhiv: Aktualni odprti razpisi za nepovratna in povratna sredstva

Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) so v torek, 14. februarja, na novinarski konferenci predstavili načrt razvojnih spodbud za leto 2023, s katerim želijo okrepiti konkurenčnosti in dodano vrednosti slovenskega gospodarstva. V letošnjem letu bo MGTŠ, skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko, za razvoj gospodarstva, turizma in športa namenilo dobrih  634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud, od tega 304,9 milijona evrov z lastnimi sredstvi.

 

Minister Matjaž Han je poudaril, da bodo »pri ukrepih osredotočeni na krepitev produktivnosti, zeleni in digitalni prehod, raziskave in razvoj, spremembo poslovnih modelov, krepitev kompetenc in povečevanje dodane vrednosti.«

 

MGTR bo z ukrepi podprlo osem področij. Novim interventnim posojilom za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva, bo skupaj namenjenih 110 milijonov evrov oziroma 36,1 % razpisanih sredstev; gospodarskemu prestrukturiranju premogovnih regij 83,1 milijona evrov oziroma 27,2 % sredstev; raziskavam in razvoju 33,9 milijona evrov oziroma 11,1 %; podjetništvu in internacionalizaciji 29,3 milijona evrov oziroma 9,6 %; športu 16,8 milijona evrov oziroma 5,5 %; spodbujanju lesno predelovalne industrije 13,0 milijona evrov oziroma 4,3 %; spodbujanju razvoja turizma 10,7 milijona evrov oziroma 3,5 %, krožnemu gospodarstvu pa bo namenjenih 8,2 milijona evrov oziroma 2,7 % razpisanih sredstev.

 

Ministrstvo bo v letošnjem letu objavilo 23 novih razpisov, izvajalske institucije in SID banka pa predvidoma še 17 dodatnih ukrepov v višini 329,5 milijona evrov. Časovnica predvidenih letošnjih objav, ki jo bodo tekom leta posodabljali, ter okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov so na voljo na tej povezavi.

 

Trenutno je objavljenih pet ukrepov oziroma razpisov s predvidenimi roki za oddajo vlog v letošnjem letu: Spodbujanje gospodarskih naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, Uvajanje trajnostnih in krožnih poslovnih modelov v zagonskih podjetjih in MSP-jih, Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP-je, Spodbude za raziskovalno razvojne projekte ter Trajnostni razvoj turistične infrastrukture v turističnih destinacijah.

 

Viri financiranja ukrepov MGTŠ za 2023 so integralni proračun Republike Slovenije in evropska sredstva (Načrt za okrevanje in odpornost, stara in nova kohezijska ovojnica). Ministrstvo bo podjetjem ponudilo dobrih 62 % nepovratnih, skoraj 34 % povratnih spodbud in dobre 3 % tako imenovane kombinacije nepovratnih in povratnih finančnih sredstev.   

 

Glede na vsebino razpisov in višino nepovratnih sredstev, razpisnih s strani MGTŠ v preteklih letih, se zdi, da je v letošnjem letu manj poudarka na določenih potrebah gospodarstva, vendar pa v luči trenutnih prestrukturiranj ministrstev le-ta še niso rekla zadnje besede. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter Ministrstvo za digitalno preobrazbo namreč svojih načrtov razvojnih spodbud za leto 2023 še niso predstavila. Katera področja bodo podprla in koliko sredstev bo zanje namenjenih, torej še ni znano, vsekakor pa vas bomo o tem obvestili.

Več podrobnosti o aktualnih razvojnih spodbudah s strani MGTŠ si lahko preberete v brošuri Načrt razvojnih spodbud 2023 ter na spletni strani Vlade Republike Slovenije, kjer sta na voljo tudi posnetek novinarske konference in krajša predstavitev načrta razvojnih spodbud.

 

Vse javne razpise bomo redno objavljali tudi na naši spletni strani Aktualni razpisi. Za več informacij pišite na: razpisi@gzs.si.

 

Fotogalerija