Združenje za promet

NEMČIJA - CESTNINA - širitev cestninskega omrežja/1.julij 2018, dvig tarif/1.januar 2019V Nemčiji s 1.julijem 2018 širijo cestninsko omrežje na vse zvezne/državne ceste (Bundesstraßen), kar pomeni širitev cestninskega omrežja za dodatnih ca. 40.000 km cest. Trenutno se skupno cestnini okrog 15.000 km na AC in zveznih cestah, kar pomeni, da bo s 1.julijem 2018 cestninjenje potekalo na ca. 55.000 km.

Vzpostavljeni bodo tudi novi kontrolni stebri za kontrolo nad plačilom cestnine.

Več informacij na spletni strani toll collect. 

Video:
Širitev cestninskega omrežja (v nem.jeziku)
Kontrolni stebri (v nem.jeziku)

Nemška vlada je 15.maja 2018 sprejela novelo zakona o cestnini, s katero so predvideli zvišanje cestninskih tarif s 1.januarjem 2019. Dodatno zbrani prihodki od cestnin (več kot 2 milijardi eurov dodatno zbranih prihodkov) bo direktno razporejeno v izgradnjo cestninskega omrežja. Predvidena pa je tudi oprostitev plačila cestnine za električna tovorna vozila, kar bi naj spodbudilo prehod na okolju prijaznejša vozila.

V nadaljevanju podajamo prikaz višin tarif predvidenih s 1.januarjem 2019. Kot boste lahko videli iz prikaza bo višina tarif sestavljena iz deleža cestnine za infrastrukturo, deleža cestnine za onesnaževanje zraka in deleža cestnine za hrup.

               

                                               

Še strnjen pregled tarif s 1.1.2019:
  

 

V pripetih dokumentih objavljamo objave nemškega ministrstva, združenj in medijev v tej zvezi.

Pripete datoteke

Fotogalerija