Združenje za promet

NEMČIJA - predvidene cestninske tarife s 1. januarjem 2019

Zvezni parlament (Bundestag) je 18.10.2018 sprejel spremembo višin cestninskih tarif za tovorna vozila s 1.januarjem 2019. 

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Bundestag-a in ogledate video prispevek sprejetja predpisa v Bundestag-u (nem.jezik, v nadaljevanju).

OPOMBA: 

- električna tovorna vozila: Omeniti velja, da se električna tovorna vozila izvzema iz obveznosti plačila cestnine. Navedena izjema za električna tovorna vozila se bo v roku 2 ali 3 let ponovna preučila na podlagi deleža tovrstnih tovornih vozil med uporabniki cestninskega omrežja, nakar bo sprejeta odločitev v kakem obsegu se bo ta električna tovorna vozila vključilo v cestninjenje.
- tovorna vozila na plinski pogon: do leta 2020 so iz obveznosti plačila cestnine izvzeta tudi tovorna vozila s pogonom na zemeljski plin

V nadaljevanju podajamo prikaz višin tarif, ki so sestavljena iz deleža cestnine za infrastrukturo, deleža cestnine za onesnaževanje zraka in deleža cestnine za hrup. V povprečju zvišanje znaša 27%, po posameznih razredih pa je razpon zvišanja od 1% pa vse do 60%, recimo za EURO 6 tovorna vozila 4 osi nad 18t. Prikaz tarif povzet po objavi Verkehrsrundchau (stanje: oktober 2018)

Še strnjen pregled tarif s 1.1.2019:

Trenutno veljavne tarife si oglejte na spletni strani TollCollect-a.

Fotogalerija