Združenje za promet

SLOVENIJA - cestnina 2019 - uvedba pribitka II.tir s 1.1.2019

Obveščamo Vas, da je ministrstvo pristojno za promet pripravilo in predalo v proceduro podzakonska akta, ki bosta na operativni ravni urejala pribitek k cestnini (veza izgradnja II.tir).  Pribitek na avtocestnem odseku Koper–Ljubljana bo znašal 15 % ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, pribitek na avtocestnem odseku med Ljubljano in Šentrupertom pa 5 % ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine.

Navedeno ne pomeni, da se cestnina po posameznem cestninskem razredu in ekološkem razredu na navedenih odsekih zvišuje za 15% oziroma 5 %. NE. Predstavlja zgolj osnovo v kolikšni višini se bo postavila nominalna vrednost pribitka, ki se prišteje k že določenemu znesku cestnine. Sem vam pripravil prikaz v nadaljevanju in kot boste videli uvedba pribitka ima za posledico zvišanje cestnine na navedenih cestninskih odsekih A1 v razponu od 3,37 odstotka do 19,56 odstotka v odvisnosti od cestninskega razreda in Euro razreda vozila. 

Uvodoma omenjena podzakonska akta sta objavljena na spletni strani e-demokracije:
PRAVILNIK O PODROBNEJŠI VSEBINI IN NAČINU PREDLOŽITVE OBRAČUNA PRIBITKA K CESTNINI IN VODENJU EVIDENCE PODATKOV O PRIBITKU K CESTNINI
SKLEP O UVEDBI PRIBITKA K CESTNINI NA DOLOČENIH ODSEKIH CESTNINSKIH CEST
v pripetih dokumentih pa objavljamo zadnje prečiščene verzije omenjenih predpisov, ki smo jih prejeli posredovane s strani MZI v tem tednu.

S strani zbornic smo pribitku seveda nasprotovali in navedeno izpostavili tudi predstavnikom MZI v naši pogovorih, vendar je v pogovorih bilo več kot očitno, da gre za politično odločitev, ki je bila sprejeta že veliko prej, in se sedaj s tem ureja zgolj zadnje formalnosti za vpeljavo pribitka.

Na navedenih avtocestnih odsekih se bo tako s 1.1.2019 uvedel pribitek:

  • LJUBLJANA - KOPER (A1) (točno navedbo cestninskih odsekov glej Pravilnik) 
    • za vozila prvega cestninskega razreda (R3) 0,024169 eura za kilometer prevozne razdalje
    • za vozila drugega cestninskega razreda (R4) 0,043291 eura za kilometer prevozne razdalje 

in

  • LJUBLJANA - ŠENTRUPERT (A1) (točno navedbo cestninskih odsekov glej Pravilnik) 
    • za vozila prvega cestninskega razreda (R3) 0,008056 eura za kilometer prevozne razdalje
    • za vozila drugega cestninskega razreda (R4) 0,014430 eura za kilometer prevozne razdalje

V nadaljevanju vam podajam prikaz zvišanj cestnine v Sloveniji v zadnjih letih + prikaz zvišanja cestnine na ODSEKIH LJ-KP in LJ-ŠENTRUPERT s 1.1.2019, ko na obstoječe višine cestnine dodaš/prišteješ pribitek.

 

>>> KLIKNI <<< za prenos prikaza v .pdf oblikiV nadaljevanju sem za vas tudi pripravil primer prikaza izračuna cestnine (da dobite občutek tudi v nominalnih zneskih) od 1.1.2019 na teh odsekih za sledeč tip vozila: razred R4, E6
Tudi sami si lahko naredite kalkulacije s pomočjo izračuna cestnine na https://www.darsgo.si/portal/si/izracun kjer k izračunu prištejete pribitek kot sem prikazal.

Še enkrat poudarjam, da v nadaljevanju podajamo primer za R4 in EURO 6