Združenje za promet

DARS - pogajanja - cestnina - zvišanje sredi leta 2019 ?!

Obveščamo Vas o poteku pogajanj z DARSom vezano na predlog zvišanja cestnine s strani DARS s 1.4.2019 ali 1.6.2019 za višino inflacije in predlogom znižanja rabatov.

O navedenem predlogu DARS, ki ga objavljamo v pripetih dokumentih, vas seznanjamo, da boste lahko stranke že sedaj opozorili na morebitno zvišanje cestnine v R.Sloveniji sredi leta, ki bo potem sprevedeno na celotnem cestninskem omrežju in ne samo posameznih cestninskih odsekih kot je to v primeru uvedbe pribitka.

V nadaljevanju vam na kratko navajam predlog s strani DARS (več v pripetem dokumentu):
- DARS predlaga zvišanje cestnine šele s 1.4. ali 1.6.2019 do višine inflacije v 2018 (ca. 1,8% po oceni UMAR)
- DARS predlaga postopno ukinitev rabatov: - s 1.4. ali 1.6.2019 zmanjšanje rabatov na 40% sedanje višine (pomeni, da bi max. rabat bil 4%)
- DARS predlaga s 1.4. ali 1.6. uvedbo cestninskega razreda za 2-osna vozila R2/10% nižja cestnina napram R3/ -- navedeno predstavlja predlog zbornic iz predhodnih pogajanj

Vsled teh dražitev cestnin imamo na pristojnem ministrstvu odprte sledeče zahteve za razbremenitev domačih prevoznikov:
- subvencioniranje nakupa pnevmatik po nemškem modelu,
- subvencioniranje nakupa tovornih vozil/BUS na plinski pogon po nemškem modelu,
- oprostitev plačila cestnine v letih 2019 in 2020 za tovorna vozila/BUS na plinski pogon po nemškem modelu,
- znižanje cene pogonskega goriva za komercialni namen (dizla),
- in še vrsto drugih zahtev vezano na omejitev nelojalne konkurence, zaposlovanje tujcev itd.

O poteku oziroma končnih dogovorih vas bomo upam lahko obvestili kmalu, ker imamo v prihodnjih tednih predvidene sestanke na pristojnih ministrstvih, kjer bi naj pri posameznih zahtevah prišli tudi do nekih končnih zaključkov.

Pripete datoteke

Fotogalerija