Združenje za promet

AVSTRIJA - cestnina - zvišanje tarif 2019

S 1.januarjem 2019 prihaja v R.Avstriji pri cestninskih tarifah za tovorna vozila in avtobuse do inflacijske korekcije tarif v višini 2,2 odstotka na osnovni infrastrukturni znesek cestnine. Tarife cestnine po ekoloških razredih so sestavljene iz seštevka osnovnega infrastrukturnega zneska,  zneska za onesnaževanje zraka in zneska za hrup (dnevna, nočna tarifa).

V nadaljevanju prikazujemo tabelarični prikaz zvišanja tarif po posameznem ekološkem razredu (lasten preračun na podlagi objavljenih zneskov v Mauttarifverordnung 2018)/brez DDV.


Vir:
https://www.asfinag.at/ueber-uns/newsroom/pressemeldungen/2018/neue-lkw-und-busmauttarife-ab-1-jaenner-2019/
https://www.go-maut.at/portal/portal
https://verkehrswirtschaft.at/mauttarifvo-bei-externen-kosten-fuer-euro-6-lkw-entschaerft/

Pripete datoteke

Fotogalerija